Loading...

Foderet til danske grise består af omkring 80% korn fra lokale landbrug, 2% mineraler og 18% proteiner, som kan være både raspskrå, solsikkeskrå og sojaskrå. Danish Crown kræver, at vores danske landmænd allerede nu begynder at fodre deres grise med soja, som kommer fra producenter, der kan dokumentere, at produktionen er bæredygtig, ikke har medført rydning af regnskov og lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC’s retningslinjer for ansvarlig soja.

Samtidig kræver vi, at landmændene optrapper andelen af FEFAC-certificeret soja til 100% frem mod 2025.

Det er målsætningen i den sojahandlingsplan, vi lancerede i april 2020, og som i øvrigt gælder for alle vores danske leverandører af slagtedyr, ikke kun grise.

Desværre er det i dag ikke muligt at få dokumentation fra alle disse områder om, at sojaen med sikkerhed er produceret uden risiko for afskovning.

Brug af soja i foderet indgår i vores bæredygtighedsprogram, Klimavejen, hvor landmændene arbejder målrettet på at reducere gårdenes klimaaftryk, og fremdriften kontrolleres af en uafhængig instans. I dag er 100% af grisene fra vores danske landmænd en del af Klimavejen. Forbrugere, der køber Klimakontrolleret Gris fra Danish Crown, kan derfor være sikre på, at der er gjort mest muligt for at støtte produktionen af ansvarlig soja.

Vi køber RTRS-kreditter indtil langsigtet løsning er på plads

Danmark importerer omkring 1,7 millioner tons sojaskrå om året. Det svarer til cirka 0,5% af verdens samlede produktion af soja. Halvdelen af den importerede soja bruges til grisefoder, mens resten bruges i anden fødevareproduktion. Det vil sige, at der bruges omkring 0,9 millioner tons soja til grisefoder i Danmark, og forbruget udgør kun 0,25% af verdens samlede sojaproduktion.

Hovedparten af den soja, der bruges i Danmark, importeres fra Sydamerika. Omkring to tredjedele af sojaen dyrkes i områder, der i mange år har været opdyrket landbrugsland. Det er dermed kun en mindre andel af sojaproduktionen, der foregår i områder, hvor regnskov og andre følsomme naturtyper er ryddet, og derfor er der rigelige mængder bæredygtig soja til rådighed. Desværre er det i dag ikke muligt at få dokumentation fra alle disse områder om, at sojaen med sikkerhed er produceret uden risiko for afskovning.

Indtil forsyningslinjerne af FEFAC-certificeret soja er etableret, supplerer Danish Crown med køb af kreditter, der kompenserer for sojaforbruget i vores forædlingsvirksomheder og hos vores leverandører af slagtedyr. Kreditterne køber vi hos certificeringsordningen Roundtable on Responsible Soy (RTRS), som støtter produktionen af ansvarlig soja og står inde for, at der ikke sker illegal eller legal afskovning i følsomme skovområder. RTRS-kreditterne anbefales af WWF, som har været med til at udarbejde RTRS-standarderne for ansvarligt produceret soja.

Som en toneangivende fødevareproducent spiller Danish Crown en central rolle i at nå visionen om, at al soja importeret til Danmark er ansvarligt produceret og ikke bidrager til afskovning.

0,25%

Af verdens sojaproduktion bruges til grisefoder i Danmark

Vi er med til at skærpe retningslinjerne for FEFAC-certificeret soja

Danish Crown samarbejder med Den Europæiske Foderindustri FEFAC om at forbedre deres retningslinjer for ansvarlig soja. Vi skubber på for at FEFAC implementerer en utvetydig og bred anerkendt afskovningspolitik inden 2025 med klare retningslinjer, som sikrer imod både legal og illegal afskovning, og som er tredjepartsverificerede, og hvor der er fuld sporbarhed igennem forsyningskæden. Produktionen af soja må ganske enkelt ikke resultere i skovrydning eller omlægning af andre naturtyper med høj bevaringsværdi.

Vi er medstifter af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Vi er et af de stiftende medlemmer af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, som blev lanceret i september 2019 og drives af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Her arbejder vi sammen med grovvareselskaber, detailhandlere, andre fødevareproducenter, NGO’er og myndigheder for at sikre, at al soja, der importeres til Danmark, produceres bæredygtigt, samt udvikle løsninger, der sikrer fremtidens fødevareproduktion.

- At sikre en ansvarlig sojaproduktion er en kompleks og udfordrende opgave, som kræver samarbejde på tværs af værdikæden. Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer er gået sammen og udviser handlekraft. Som en toneangivende fødevareproducent spiller Danish Crown en central rolle i at nå alliancens vision om, at al soja importeret til Danmark er ansvarligt produceret og ikke bidrager til afskovning. Med deres sojahandlingsplan vil Danish Crown tage vigtige skridt mod at nå denne vision, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen.