<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi ser med stor alvor på alle reklamationer, som behandles individuelt. Vi har derfor brug for så mange oplysninger som muligt for at foretage en grundig undersøgelse af sagen. Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og gerne indenfor 1-2 uger. Der kan dog være tilfælde, hvor undersøgelsen kan tage lidt længere tid.

Etiketterne rummer oplysninger, der er værdifulde i forbindelse med undersøgelsen. Gem derfor etiketterne eller evt. hele emballagen indtil der er lavet en aftale om det videre forløb. Er der en rest af produktet, beder vi venligst om, at denne ligeledes gemmes. Evt. på frost, så den er til rådighed, hvis det skulle blive nødvendigt at inddrage selve produktet i undersøgelsen.

Hvis der er fundet et fremmedlegeme, vil vi meget gerne have lejlighed til at undersøge dette nærmere. Gem derfor emnet.

På forhånd tak.