Loading...

50%

Så meget vil vi sænke vores klimaaftryk i 2030 sammenlignet med 2005.

90%

Af alle grise, der leveres til vores danske slagterier, kommer fra en klimakontrolleret gård ved udgangen af 2019.

Klimaforskere over hele verden peger på kød, som en af de helt store udfordringer for vores jord, for klimaet og for levevilkårene for de kommende generationer.

Det er en fundamental udfordring for alle kødproducenter, som vi har et stort medansvar for at løse. Vi kan ikke blive ved med at spise og producere kød, som vi gør nu.

Vi skal begynde at gøre tingene anderledes, og vi har lovet at gå forrest både når det gælder om at finde bæredygtige løsninger til at producere kød grønnere og mere bæredygtigt.

Det betyder ikke, at Danish Crown kommer til at producere mindre kød. For vi bliver flere mennesker i verden. I 2050 er der i følge FN knap 10 milliarder munde at mætte. Men vi vil tilbyde dem en bæredygtig mulighed, så man med god samvittighed kan spise kød i ansvarlige mængder.

For at lykkes skal alle led bidrage til at gøre tingene på en ny måde; forbrugerne, detailkæderne, fødevareproducenterne og landmænd.

Skal vi stoppe med at spise kød, eller skal vi finde en bæredygtig vej frem?
Vi ved, hvor vi vil hen, men vi kender endnu ikke alle svarene.

Derfor bliver det i høj grad en rejse, der skal gennemføres sammen med hele vores værdikæde fra jord til bord, fra foder til forbruger.

Vores bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og bygger på de væsentligste områder, hvor Danish Crown har størst indflydelse på værdikæden på godt og ondt. Vi identificerer og vurderer årligt disse områder for at sikre, at vi har fokus på de rigtige muligheder og udfordringer. Derudfra fastsætter vi bæredygtige ambitioner på en række områder inden for bl.a. strategi og forretningsudvikling, hvor vi kan se, at vi kan gøre en positiv forskel for landmænd, kunder og omverden.

Vejen til bæredygtigt landbrug
Vi involverer vores landmænd og bringer vores bæredygtighedsprincipper helt ud til gårdene, hvor det hele begynder. Danish Crowns bestyrelsesformand Erik Bredholdt fortæller mere i videoen.
Læs meget mere

Sådan gør vi

Løfte og strategi

Det skal være muligt for både nutidens og fremtidens generationer at nyde et godt stykke kød, som er produceret bæredygtigt og med respekt for miljø, dyr og mennesker.

Derfor er det vores ambition, at Danish Crown skal være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030. I 2030 vil vi udlede 50 pct. færre klimagasser end i 2005. Og allerede i 2019 vil 90 pct. af de grise, der leveres til vores danske slagterier, komme fra en klimakontrolleret landmand. Men vi stopper ikke i 2030. Vores vision er en fremtid, hvor kød fra Danish Crown i 2050 er produceret klimaneutralt.

Det betyder, at vores bæredygtighedsstrategi fokuserer på at tage ansvar i alle dele af kødproduktionen. Strategien er inddelt i fem hovedspor, som hver især er guidet af FN’s Verdensmål.

Feeding The World

I midten af modellen har vi placeret kernen, som vi kalder Feeding The World. Her vil vi afsøge nye løsninger på de store og mest komplekse spørgsmål som f.eks. fremtidens bæredygtige foder og nye teknologier.

I de fire andre hovedspor prioriterer vi forskellige indsatser, der - sammen med kernen - vil gøre bæredygtig kødproduktion til en del af løsning på en mere bæredygtig udvikling i verden.

Bæredygtigt landbrug

Vi arbejder for fossilfrit landbrug i 2050, og at sikre en udviklingsplan for foder i verdensklasse samt en strategi for gyllehåndtering.

Bæredygtig fødevareproduktion

Vi arbejder for fossilfri produktion i 2050, for at minimere ressourceforbruget, udnytte hele dyret og sikre effektiv brug af energi og vand.

Gode job til alle

Vi arbejder for gode, sikre arbejdspladser, og for at fortsætte initiativerne for social integration af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, samt at skabe synlige karriere- og uddannelsesmuligheder for at sikre en fremtid for både faglærte og ufaglærte arbejdere.

Partnerskaber med kunder og forbrugere

Vi udvikler produkter til en sund og bæredygtig kost, vi skaber bæredygtig emballage, reducerer madspild og inspirerer kunder og forbrugere til altid at vælge det mest bæredygtige kød.

Danish Crown skal være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030.
FN's verdensmål
Vi fokuserer der, hvor vi kan gøre størst forskel
2: Stop sult
3: Sundhed og trivsel
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
12: Ansvarligt forbrug og produktion
13: Klimaindsats
15: Livet på land
17: Partnerskaber for handling

De valgte mål relaterer sig til forskellige dele af bæredygtighedsstrategien.

Meat2030 - hvordan løser vi udfordringerne?

Vi ved, at der er mange dilemmaer i moderne landbrug, og at vejen til bæredygtigt kød er pakket med komplekse udfordringer. Men hvis vi producerer klogere og mere bæredygtigt, kan vi også spise kød i fremtiden.

For at finde frem til de bedste løsninger har vi brug for at drøfte udfordringer og muligheder med en bred gruppe af interessenter fra producenter til kunder, tænketanke og forbrugerorganisationer. Derfor har vi indledt en række Meat2030-dialoger, hvor vi inviterer kunder, leverandører, bæredygtighedstænkere, madkonceptudviklere, forskere og andre eksperter til at drøfte mulige veje at gå for at finde konkrete løsninger på fremtidens udfordringer.

Opsamling fra vores første Meat2030-konference.