<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kød er en naturlig del af kosten for mange mennesker over hele verden og en kilde til vigtigt protein. Men, kødproduktion bidrager også til klimaforandringer, og det skal vi håndtere. Det er en grundlæggende udfordring for alle kødproducenter, også for Danish Crown.

Behovet for fødevarer bliver nemlig ikke mindre. I 2050 forventes verdens befolkning at runde 10 milliarder. Det er 2,5 milliarder flere mennesker, end vi er i dag, og FN vurderer, at efterspørgslen på protein vil blive fordoblet. Danish Crown ser naturligvis kød som en vigtig kilde til protein, og vi tror på, at der også vil blive spist kød i fremtiden, hvis det produceres på en fornuftig og bæredygtig måde.

Kødproduktion bidrager også til klimaforandringer, og det skal vi håndtere.