<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vores strategi for bæredygtighed understøtter med fire primære indsatsområder vores forretningsstrategi (landmænd, produktion, mennesker og forbrugere). De fire indsatsområder sætter retningen for vores bidrag til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og adresserer muligheder og risici i hele vores værdikæde fra jord til bord.

Læs om de fire områder inder sektionen "Fra jord til bord" nedenfor