Loading...

På kreaturslagterierne udnytter vi mere end 97% af dyret til fødevarer, foder samt en række andre formål som f.eks. biogas, medicin, gødning og biobrændstof. Den mængde biogas, der fremstilles af restprodukterne, mere end kompenserer for slagteriernes energiforbrug til opvarmning. Forbruget af naturgas svarer nemlig til kun 60% af biogasproduktionen. Den samlede biogasproduktion fra restprodukterne svarer til opvarmning af omkring 950 parcelhuse med grøn energi.

Derudover arbejder vi målrettet på at gøre vores produktion og distribution mere energieffektiv. Mere end 30% af varmeforsyningen til vores kreaturslagteri i Holsted er genvundet varme fra tekniske installationer som kølesystemer, luftkompressorer og ventilationssystemer. Den genvundne varme bruger vi blandt andet til at opvarme rengøringsvand og indeluft.

I samarbejde med vores transportleverandører arbejder vi blandt andet på at optimere transportmønstre for at reducere CO₂-udledningen. Det gælder både transporten af kvæg til slagterierne og varer til kunderne. Siden 2016 har vi sparet i gennemsnit 1,2 km pr. dyr på transporten til slagterierne. Det svarer til mere end 600.000 km i alt eller 15 gange jorden rundt.

Vores hovedleverandør af lastbiltransport, Kaj Madsen Fjelstrup, som distribuerer vores produkter til Spanien, Portugal, Italien og Østrig, CO₂-kompenserer alt sit brændstofforbrug via naturbevarelses- og skovplantningsprojekter. For Danish Crown betyder det omkring 196.000 km klimaneutral transport pr. måned, som svarer til 179 tons mindre CO₂-udledning pr. måned.

Siden 2016 har vi sparet mere end 600.000 km på transporten til slagterierne.