Loading...

Kalender

  • 20. maj: Halvårsrapport
  • 23. november: Årsrapport

23.000

Ca. antal medarbejdere ved udgangen af regnskabsåret 2019/20.

18.000.000

grise og søer leveret til os i Danmark i regnskabsåret 2019-2020

Datterselskaber og tilknyttede selskaber

Ejerforhold

Danish Crown Foods, Tulip Food Company A/S 100%
ESS-Food 100%
Sokolow 100%
KLS Ugglarps 100%
Friland 100%
DAT-Schaub 100%
Scan-Hide 98,5%
WestCrown 50%

Danish Crown A/S består af: Danish Crown Pork og Danish Crown Beef