<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Innovative og cirkulære løsninger står højt på vores dagsorden og noget vi løbende arbejder med, når det kommer til at reducere, genbruge og genbruge affald som plastik, papir, pap og lignende på vores produktionssteder.

Hvis du vil vide, hvordan vi arbejder med madspild klik her.

Lokale handlingsplaner

På alle vores danske produktionssteder er lokale handlingsplaner, som skal hjælpe os med at realisere vores reduktions- og genanvendelsesmål under hensyntagen til nationale krav og affaldshåndteringssystemer, udviklet og klar til at blive implementeret.

Plastprojekt i Herning

Omkring to tredjedele af det brændbare affald fra vores danske produktionssteder er plastaffald, og 90 procent af dette plastaffald er enten blandede plasttyper eller forurenet med kødsaft, hvilket gør det uegnet til genanvendelse i de nuværende danske systemer.

På vores produktionssted i Herning eksperimenterer vi, i samarbejde med en dansk affaldshåndteringsleverandør, med måder at genbruge de blå plastposer, der bruges til at dække og transportere kød.

Flere affaldsstrømme i Haarlem
Vores produktionssted i Haarlem, Holland, arbejder intenst med affaldshåndteringspraksis og sigter mod at reducere affald og øge genanvendelsesprocenterne.

Tidligere var der kun to store affaldsstrømme fra produktionsstedet - papir og resten. I dag har produktionsstedet opdelt sit affald i flere affaldsstrømme, og det meste af affaldet sendes til materialenyttiggørelse.

Produktionsstedet i Haarlem har desuden indgået et samarbejde med en ny lokal affaldshåndteringsleverandør med faciliteter nær Haarlem, hvilket sikrer, at affaldets transporttid også reduceres.

40%

Baseline 2020/21: 14.845 tons. Målet om fremtidig reduktion af brændbartegnet affald baseres på 2020/21 baseline.

25%

Andelen af affald anvendt til materialenyttiggørelse udgør i 2020/21 knap 25 procent. Målet er 80 procent.