<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Koncepter med fokus på dyrene

Vi fører en række koncepter og brands, der leverer produkter med særlig god dyrevelfærd. Disse omfatter danske Antonius og Bornholmergrisen, Frilandsgrise og Kvæg, Dansk Kalv, Dansk Kødkvæg og de polske Together into the Future. De fleste af disse er certificeret af et uafhængigt organ.

Ligeledes er vores Dansk Kalv på det danske marked blevet tildelt to ud af tre stjerner i det danske velfærdsmærke Bedre Dyrevelfærd.

Se flere af vores produkter med en bæredygtig profil

Skånsom og hurtig transport
I Danmark, Tyskland og Sverige er vi langt fremme, når det gælder sikker, skånsom og hurtig dyretransport fra gård til slagteri. Alle vores lastbiler har moderne ventilations­forhold, etagehøjder, rumopdeling, strøelse, overdækning, krav til belægningsgrader samt krav om, at chaufførerne er uddannede til at transportere levende dyr.
Michael Nielsen
Tætte forbindelser til landmændene
Michael har været medlem af bestyrelsen for Danish Crown Amba siden 2017. At være en del af et andelsselskab og fællesskabet har altid været vigtigt for Michael, der ejer gården Tilsbæk ved Slangerup i Nordsjælland. Beliggende tæt på København, fungerer gården som bindeled mellem land- og bysamfund, og det er vigtigt for ham at gå i dialog med lokalsamfundene og bringe deres perspektiver frem for bestyrelsen. Michael brænder også for dyrevelfærd og er medlem af Det Dyreetiske Råd og Veterinærudvalget i Landbrug & Fødevarer.
Vores Politik om Dyrevelfærd
Dyrevelfærdspolitikken er en del af vores bæredygtighedsstrategi, og den styrker vores engagement i dyrevelfærd. Politikken skitserer vores holdning til dyrevelfærd i forsyningskæden, herunder aspekter som rutinemæssig indeslutning, transport, human slagtning, brug af antibiotika og vækstfremmere samt dyrevelfærdsledelse og partnerskaber. Vi vil løbende gennemgå vores dyrevelfærdspolitik i samarbejde med relevante interessenter.
Se politikken her

Mål

Vi vil opnå en placering på niveau 2 i Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW) rapporten inden udgangen af 2023.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 2.4 ved at fremme bæredygtige systemer til produktion af fødevarer og implementere modstandsdygtige landbrugspraksisser.

Kontrollerede forhold

I Danmark, Sverige og Tyskland har vi en kontrolproces for dyrevelfærd, der består af tre trin:

  • Egenkontroller, som udføres af særligt uddannede medarbejdere på gårdene og slagterierne
  • Veterinærkontroller, hvor dyrlæger ansat af staten overvåger hele processen fra opdræt af dyrene på gårdene til inspektion af det enkelte dyr på slagteriet
  • Uanmeldte ­eksterne kontroller, som udføres af relevante ­myndigheder og kunder. Kontrollerne omfatter blandt andet dødelighed, korrekt anvendelse af sygestier og forbrug af medicin, der overvåges nøje på gårdene, og som til enhver tid skal godkendes af de tilknyttede dyrlæger.

Certificering for dyrevelfærd på slagterier

På alle vores slagterier håndteres de levende dyr af uddannet personale. For at sikre en fælles tilgang har vi udviklet et værktøj til at håndtere vores certificeringsprogram for dyrevelfærd på vores slagterier. Værktøjet kan afklare de forskellige trin som slagterierne skal tage for at overholde yderligere relevante standarder og certificeringsprogrammer. Disse omfatter Global Red Meat Standard (GRMS), som er et certificeringsprogram udviklet af Landbrug & Fødevarer. Dette program arbejder sammen med sine slagterimedlemmer og Danish Meat Forskningsinstitut for at levere gennemsigtighed inden for dyrevelfærd, kvalitet, fødevaresikkerhed og hygiejne på slagterier.

Rangering af dyrevelfærd

I 2021 blev vi placeret på det næsthøjeste niveau i The Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW), mens vi i 2022 blev rangeret på et lavere niveau, altså Tier 3. Den lavere placering skylder til dels, ændrede vurderingskrav, og at vi ikke har rapporteret fyldestgørende. Dette vil vi naturligvis ændre og i stedet styrke vores rapporteringspraksis. Fremadrettet er vores mål at opnå næsthøjest placering i 2023.