<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
Michael Nielsen
Ledelse med tætte forbindelser til landmændene
Michael har været medlem af bestyrelsen i Danish Crown Amba siden 2017. At være en del af et andelsselskab og lokalsamfundet har altid været vigtigt for Michael, der ejer gården Tilsbæk nær Slangerup i Nordsjælland. Gården fungerer som bindeled mellem land- og bysamfund, og det er vigtigt for ham at indgå i dialog og præsentere nye perspektiver for bestyrelsen. Michael går desuden meget op i dyrevelfærd og er medlem af Dyreetisk Råd og Veterinærudvalget i Landbrug & Fødevarer.
FOKUS PÅ DYREVELFÆRD
Vores politik for dyrevelfærd
Vores dyrevelfærdspolitik er en del af vores bæredygtighedsstrategi og styrker vores overordnede engagement i dyrevelfærd. Politikken skitserer vores holdning til dyrevelfærd i forsyningskæden, herunder aspekter som rutinemæssig opstaldning, transport, human slagtning, brug af antibiotika og vækstfremmere samt dyrevelfærdsledelse og partnerskaber. Vi vil løbende gennemgå vores dyrevelfærdspolitik i samarbejde med relevante interessenter. Vores dyrevelfærdspolitik understøttes af vores adfærdskodekser (Codes of Practice) for leverandører af dyr.
Læs vores politik og Codes of Practice her

Velfærdskoncepter

Danish Crown har en række koncepter og brands med fokus på særlig god dyrevelfærd. Det gælder bl.a. danske Antonius og Bornholmergrisen, Frilandsgrise og Kvæg, Dansk Kalv, Dansk Kødkvæg og det polske koncept ’Polish Together into the Future’ og det svenske ’Robust-Kalv’-koncept.

Herudover har Bedre Dyrevelfærd givet vores Dansk Kalv-produkter på det danske marked to ud af tre stjerner.

Læs mere her

Kontrollerede forhold

I Danmark, Sverige og Tyskland har vi en kontrolproces for dyrevelfærd, som består af tre trin:

  • Egenkontroller, som udføres af særligt uddannede medarbejdere på gårdene og slagterierne.
  • Veterinærkontroller, hvor dyrlæger ansat af staten overvåger hele processen fra opdræt af dyrene på gårdene til inspektion af det enkelte dyr på slagteriet
  • Samt uanmeldte eksterne kontroller, som udføres af relevante myndigheder og kunder. Kontrollerne omfatter blandt andet dødelighed, korrekt anvendelse af sygestier og forbrug af medicin, der overvåges nøje på gårdene, og som til enhver tid skal godkendes af de tilknyttede dyrlæger
På vej mod kortere og sikrere transport
I Danish Crown bakker vi op om kort og sikker transport. Al dyretransport fra gård til slagter holdes på et minimum og må som udgangspunkt ikke overstige 8 timer. Hvis rejsetiden forlænges, godkendes dette kun, hvis transportbilerne opfylder yderligere krav om dyrevelfærd og opfylder EU-lovgivningen.