<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Hvad spiser en ko helt konkret?  

Kosten til en voksen ko er lige så varieret, som menneskers kost bør være. Foderet kan sammenlignes med en god gryderet af forskellige fodermidler. Den består blandt andet af majs, mineraler, proteiner og forsuret græs. Det forsurede græs er med til at forbedre optagelsen af mad, så det er nemmere for koen at fordøje og omsætte det nede i maven.  

Udover gryderetten giver vi koen en dessert i form af det, vi kalder kraftfoder. Kraftfoder er et højkoncentrat af protein og sukker, der svarer til fredagsslik for os.  

Det spiser de små kalve 

Kalvens kostrejse minder meget om den, vi selv skal igennem i livet. Den lille kalv starter nemlig med at få mælk, og som maven udvikles, begynder kalven at blive introduceret for hø og senere halm. Når kalvens mave er fuldt udvokset, begynder de at få mere og mere voksenfoder. 

Fordøjelse og drøvtyggeri: Hvor mange maver har en ko?

Koens mave er mere kompliceret end vores egen. Køer har nemlig fire maver: Vommen, netmaven, bladmaven og løben. Koen bruger de fire maver meget, da den er drøvtygger. Det vil sige, at den ikke tygger maden ordentlig første gang.

Foderet kommer først ned i vommen, hvor der lever nogle bakterier, der opløser det. Når det er opløst, gylper koen det op igen, og det ryger så til netmaven. Netmaven sorterer det fineste foder fra, og sender det videre til bladmaven. Her optages fedtstoffer, vand og salt fra foderet. Til sidst ender foderet i en mave, der minder om vores egen, nemlig løben. På det tidspunkt er foderet opløst, og koens tarme kan endelig optage næringsstofferne fra foderet.  

Koens klimaaftryk: Hvorfor snakker vi køer, når vi snakker klima?

Når maden har været igennem det store maskineri, som koens mave er, skal det ud igen – og det er her, vi begynder at se koens aftryk på klimaet. Nede i koens vom dannes der store mængder af metan, og når det kommer ud, belaster det vores klima.

Metan har nemlig en ret kraftig drivhuseffekt, og det er derfor, vi ofte taler om køer, når vi taler om klima. Udskillelse af metan kan dog påvirkes gennem koens foder, og derfor arbejder vi hele tiden på at optimere, hvad koen spiser. For at mindske aftrykket mest muligt.

Sådan arbejder vi mod at mindske koens klimaaftryk

Hos Danish Crown arbejder vi mod en mere bæredygtig fødevareproduktion. Vi ved, at vores branche er en del af problemet, og derfor involverer vi os i forskningsprojekter, der kan være med til skabe en løsning.

Projekterne handler blandt andet om foderoptimering, så vi kan sammensætte en kost, der mindsker klimaaftrykket uden at gå på kompromis med dyrevelfærden, koens trivsel eller vækst.