<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
Klimavejen
For at nå vores mål om at være klimaneutrale i 2050, er alle vores danske griseproducenter en del af vores bæredygtighedsprogram Klimavejen. På Klimavejen sætter hver enkelt landmænd konkrete klimamål og registrerer udviklingen på sin gård. Se hvordan Thomas går Klimavejen og hør hvordan det netop bliver vores konkurrencefordel.
Læs mere om vores landmænd, der går Klimavejen
Biogas
Vi kan ikke komme udenom biogas, når vi taler om at reducere landbrugets klimaaftryk. At producere biogas fra gylle reducerer vores landmænds CO2-udledning. Det sker ved at sende gødning til biogasanlæg over hele Danmark, og i nogle tilfælde endda bygge deres egne anlæg direkte på gården. Her behandles og genbruges gassen fra gyllen. Den bruges endda til at varme danskernes huse op. Ikke nok med det, men når den afgassede gylle lægges ud på marken, udleder den ikke den samme mængde drivhusgasser.

Hør Thomas dele ud af, hvordan han arbejder med biogas.
Læs mere om biogas
Gylle og gylleudslusning
Vi ved, at gyllehåndtering er en vigtig løftestang for bæredygtighed på vores gårde, og derfor arbejder vores landmænd på at forbedre håndteringen af husdyrgødning. Det gør vi ved at sikre, at gylle udledes hurtigere fra stalde, alle gylletanke er overdækkede, og når gyllen spredes på markerne, nedsives den hurtigst muligt i jorden. Dette begrænser udledningerne og mindsker tabet af næringsstoffer.
Læs mere om fremtidens klimaløsninger
Brugen af antibiotika
Vi går ind for en ansvarlig brug af antibiotika og kræver, at vores leverandører har særligt fokus på at begrænse brugen, for ikke at bidrage til resistens ved at bruge antibiotika som vækstfremmer eller give besætningsmedicin.
Regenerativt landbrug
Vi skal behandle vores jord såvel som vores dyr godt. En måde at gøre dette på er gennem regenerativt landbrug. Jordbrug på denne måde øger den biologiske masse, skaber mere liv i jorden, flere biologiske processer samt mere organisk stof, så jorden ikke ’udtømmes’. Ud over at øge dyrelivet og faunaen i marken, sikrer denne metode, at jorden holder og optager kulstof meget bedre.
Læs mere om regenerativt landbrug her
Biodiversitet
Vi er klar over, at en gård tager en del plads i landskabet, og derfor har vi et ansvar overfor naturen og dyrelivet. Ved at have urørt skov, bufferzone ned til vandløb og små marker plantet til med blomsterblandinger og mere endnu, og på den måde sikrer vi, at bier og insekter har naturlige levesteder i landskabet. Hør Jonas fortælle, hvordan han arbejder med biodiversitet på sin gård.
Læs mere om vores arbejde med biodiversitet
Dyrevelfærd
Vi prioriterer dyrevelfærd højt og sikrer, at vores dyr bliver behandlet lige fra gård til slagteri. Og i Danmark går den statslige kontrolproces for dyrevelfærd ud over EU-kravene. Vi har også som virksomhed et regelsæt, der sikrer høj dyrevelfærd og som vores landmænd skal overholde. Hver landmand kan naturligvis gøre mere. Og det gør Jons blandt andet – hør ham fortælle, hvorfor dyrevelfærd er vigtigt for ham.
Læs mere om dyrevelfærd i Danish Crown
Ansvarlig soja
I april 2020 lancerede vi en sojahandlingsplan i samarbejde med Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Vi har defineret et mål om, at alle slagtedyr fra vores andelshavere og danske leverandører i 2025 skal fodres med ansvarlig soja. Denne soja vil blive produceret bæredygtigt, hvilket sikrer, at regnskov eller andre sårbare, naturlige økosystemer ikke er blevet ryddet for at skabe plads til sojaproduktion. Vi er også involveret i forskning og udvikling af alternative proteiner, såsom lokalt producerede bælgfrugter.
Læs mere om soja
Sustainable Agriculture Programme
Vores landmænd er foregangsmænd, når det kommer til effektiv husdyrproduktion, og de arbejder hele tiden på at forbedre deres klimaaftryk. For at gøre det, har vi i Danish Crown en række initiativer, der skal fremme og hjælpe vores ejere og leverandører til et bæredygtigt landbrug. Det sker inden for fire nøgleområder – Dyrevelfærd, Klimapåvirkning, Biodiversitet og ansvarligt indkøb.
Sustainable Agriculture Programme