<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
En del af Klimavejen
I dag er 100 procent af vores danske grise, inklusive frilandsgrise, leverandører af 'Dansk Kalv' og Friland Kødkvæg en del af Klimavejen, mens cirka 65 procent af de svenske slagtegrise er en del af Klimavejen.

Vi fortsætter udrulningen af programmet med fokus på danske landmænd, der leverer fritgående oksekød samt svenske og tyske griseleverandører.

Et unikt set-up

I Klimavejen deler landmændene deres produktionsdata med os, og til gengæld får de individuel feedback på deres bæredygtighedspræstation sammenlignet med et landsgennemsnit og en kortlægning af deres kilder til drivhusgasudledninger med foreslåede reduktionstiltag.

De indsamlede data indgår i vores scope 3-beregninger, som derfor er mere præcise. Og det hjælper os med at nå vores fælles mål om at reducere klimapåvirkningen på gårdene.

Hvad er med i Klimavejen?

Grise- og kreaturproducenter under bæredygtighedsprogrammet indsamler og registrerer systematisk data og informationer om deres bedrift med fokus på følgende bæredygtighedsparametre:

Klima

 • Produktionseffektivitet
 • Fodersammensætning
 • Produktion af foderafgrøder
 • Staldsystemer og teknologier
 • Gyllehåndtering og biogas

Socialt ansvar

 • Arbejdspladsvurderinger
 • Ansættelseskontrakter

Dyrevelfærd

 • Sygdomme og dødelighed
 • Brug af antibiotika

Biodiversitet

 • Andel af naturområde
 • Type af naturområde
Ida og Jacob driver en integreret gård med 300 søer i Önnestad, Sverige, og leverer slagtegrise til KLS, vores svenske forretningsenhed. I årenes løb har de foretaget adskillige ændringer, herunder at producere deres egne foderstoffer og bygge energieffektive stalde lavet delvist af genbrugte materialer. Disse forbedringer har ført til en mere bæredygtig produktion. Derfor var det også et naturligt næste skridt for parret at slutte sig til Klimavejen i begyndelsen af 2022.

Bæredygtighedstillæg

I 2021/22 har vi indført et tillæg på 10 øre pr. kilo for de af vores danske andelsgriseejere, der er certificerede og indberetter foderbrug, pattegrisedødelighed og daglig tilvækst. Tillægget træder i kraft 1. januar 2023.

Trinvis udrulning

I 2021/22 fortsatte vi også udrulningen af Klimavejen med fokus på svenske og tyske griseleverandører, og vi har fortsat samarbejdet med relevante aktører i forskningsprojekter om morgendagens klimaløsninger.

Fremtidig udrulning

I 2022/23 fortsætter vi med at tilmelde de svenske og tyske svineavlere i Klimasporet, og vi vil fortsætte udviklingen og implementeringen af køreplaner for at opfylde scope 3-emissionsreduktionsmålene.

Mål

I 2025 vil 100 procent af vores andelsejere og kontraktleverandører af slagtedyr i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland være en del af Klimavejen.

Verdensmål

Vi støtter mål 2.4, 13.3 og 15.2 ved at fremme bæredygtige fødevareproduktions, robuste landbrugsmetoder samt bæredygtig forvaltning af naturressourcer.