<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi ved, at vi ikke kan gøre det alene, og derfor arbejder vi blandt andet sammen med eksperter, vores egne landmænd og organisationer for at sikre, at vores løsninger og projekter har størst muligt effekt.

Vi bidrager med vores praktiske erfaringer og har en åben dialog med vores ejere og leverandører af slagtedyr om at teste nye teknologier og løsninger for at sikre, at de kan implementeres på bedrifterne med succes. Fordi sammen kan vi opnå mest.

Nedenfor kan du se nogle af de projekter og initiativer, vi lige nu arbejder med eller allerede har søsat.

Green Fertilizer Denmark

Sammen med andre store danske andelsselskaber i landbrugssektoren stiftet virksomheden Green Fertilizer Denmark, som skal lave en forundersøgelse for at afklare, om der er grundlag for at etablere en dansk produktion af mere bæredygtig gødning.

Metanopsamling

I Danmark og Sverige deltager vi i forskningsprojekter for at begrænse metanudledningen fra gødningsopbevaring og -spredning.

Kulstofsekvestrering i marken

Vi deltager i et dansk forskningsprojekt, som har til formål at øge kulstoflagring og reducere nitratudvaskning og udledning af nitrogenoxid ved at etablere flerårige græsarealer fra årlige sædskifter.

Nitrifikations-hæmmere

Vi har lanceret et pilotprojekt om at undersøge brugen af nitrifikationshæmmere i foderkornsdyrkning. Tilsætning af nitrifikationshæmmere til gødning forhindrer ammoniak i at blive omdannet i jorden til nitrat og nitrogenoxid, som er en drivhusgas.

Grøn gødning

Vi beskæftiger os med udvikling af gylleteknologi og grøn gødning, samtidig med at vi fokuserer på at optimere anvendelsen af mineralsk gødning og udledningsreducerende tilsætningsstoffer.

Reduktion af metanudledning fra kvæg

Vi er involveret i danske og svenske forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på krydsninger, metan-neutraliserende fodertilsætningsstoffer og øget fodereffektivitet for at reducere den metan, der produceres i kvægets vom.

Udvinding af græsprotein

Vi er en del af Dansk Protein Innovation-partnerskabet og deltager i forskningsprojektet Bio Value, der søger at finde en rentabel metode til at udvinde græsprotein. Nogle af vores andelsejere har testet græsprotein som alternativ til soja i foder.