<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Den danske veterinærkontrol er blandt verdens skrappeste både i landbruget og på slagterierne. Den er en vigtig del for at kunne opfylde forbrugernes forventning om sikre og sunde fødevarer.

Hele grundlaget for, at Danish Crown er blevet så store på verdensmarkedet er, at vi har formået at opretholde et højt niveau af fødevaresikkerhed og kvalitet i vores produktion og produkter.

Vores evne til at holde meget smitsomme sygdomme som f.eks. mund- og klovsyge ude af Danmark er nemlig et grundvilkår i vores eksportaftaler rundt om i verden. Derfor er vi i øjeblikket også meget opmærksomme på udviklingen af afrikansk svinepest, som aldrig har været konstateret i Danmark.

Vi har en lang række forholdsregler, som skal forhindre udbrud af sygdommen i Danmark. Bl.a. er der krav om, at alle biler, der kommer ind fra risikoområder, skal vaskes, før de kommer over grænsen. Derudover har vi info-kampagner på rastepladser i grænseområdet, som fortæller om risikoen for spredning af smitte.

Virksomhederne er indrettede for at sikre en optimal behandling af kødet, og medarbejderne gennemgår en hygiejneuddannelse, så produktionen kan foregå på et højt hygiejnisk niveau. Som dokumentation herfor er der iværksat et veludbygget og løbende tilpasset egenkontrolsystem overvåget af Fødevarestyrelsen.

Salmonellaforekomsten i fersk kød fra Danmark er blandt de laveste i verden. Det er opnået gennem et målrettet arbejde hos landmanden og på slagterierne.

Salmonellahandlingsplan hos landmanden

Samtlige Danish Crowns grise- og soandelejere er omfattet af en salmonellahandlingsplan. Opgaven er at minimere forekomsten af salmonella mest muligt i besætningerne samtidig med, at der fokuseres på tophygiejne på slagterierne. Herved er forekomsten af salmonella i fersk kød i Danmark gennem årene reduceret til et meget lavt niveau, som kun ganske få lande kan matche.

For at kunne fortsætte denne positive udvikling er det målet at reducere den naturlige forekomst af salmonella i besætningerne til et minimum. Som middel til at nå dette mål udtages der rutinemæssige kødsaftprøver, som viser besætningernes salmonellastatus, og dermed giver den enkelte besætningsejer grundlag for at foretage nødvendige tiltag for at minimere problemet.

Virksomhederne er indrettede for at sikre en optimal behandling af kødet, og medarbejderne gennemgår en hygiejneuddannelse, så produktionen kan foregå på et højt hygiejnisk niveau.

Sådan håndteres salmonella på slagterierne

Der udtages to slags salmonella-prøver på slagterierne.

Kødsaftprøver

Der udtages kødsaftprøver rutinemæssigt af grise fra alle besætninger med årlige leverancer over 200 grise. Disse prøver benyttes til at bestemme den enkelte besætnings salmonella-niveau.

Er besætningen i niveau 1 er alting i orden. Er besætningen i niveau 2 er der et for højt salmonella-pres i besætningen, og andelshaveren skal søge råd for at få problemerne reduceret.

Er besætningen i niveau 3 påbydes der særslagtning af grise fra den pågældende besætning, indtil besætningens salmonella-niveau igen er på et acceptabelt niveau. Sideløbende hermed pålægges det andelshaveren at iværksætte en plan for at eliminere salmonella-problemerne.

Ved særslagtning forstås, at grise fra niveau 3-besætninger samles og slagtes særskilt sidst på slagtedagen. Der er således skærpet opmærksomhed omkring slagtningen af disse dyr, så det så vidt muligt sikres, at det ferske kød ikke inficeres med salmonellabakterier.

Ferskkødsprøver

Hver dag gennemføres der på slagterierne salmonella-tests på udvalgte slagtekroppe for hele tiden at følge forekomsten af salmonella i fersk kød. Disse prøver viser, om det enkelte slagteri følger udviklingen mod stadig lavere forekomst af salmonella i fersk kød. Såfremt prøverne viser stigende forekomst, analyseres og justeres slagteprocessen for at sikre så lav forekomst af salmonella i fersk kød som muligt.

Salmonellaforekomsten i fersk kød fra Danish Crown ligger på ca. 1% - et niveau som kun få lande i verden kan matche