<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi ønsker at samarbejde med vores leverandører af slagtedyr for at understøtte, at moderne landbrugsproduktion og natur går hånd i hånd. Det gør vi ved at producere mere effektivt i områder, hvor det er bæredygtigt, og samtidig frigive marginale arealer tilbage til naturen.

Derfor har vi udviklet en ny tilgang til biodiversitet, og ambitionen er at producere mere effektivt i de områder, hvor det er bæredygtigt og overlade mindre produktive randområder til naturen. Tilgangen fokuserer både på landbrugsjord og natur uden - eller med begrænset - menneskelig indvirkning. Vi begynder i Danmark, hvor vores andelsejere står for omkring én tredjedel af landbrugsjorden og dermed har en unik mulighed for at få indflydelse.

Vi ønsker at samarbejde med vores leverandører af slagtedyr for at understøtte, at moderne landbrugsproduktion og natur går hånd i hånd.
En del af Klimavejen
Biodiversitet er blevet en del af vores bæredygtighedsprogram, Klimavejen. Sammen med ledende eksperter på området fra danske universiteter har vi identificeret en række initiativer, der er særligt vigtige på gårdene. Ud fra disse har vi udvalgt 10 indikatorer, såsom forekomsten af vilde blomster og insekter for at overvåge graden af biologisk diversitet.

Fem initiativer, der hjælper biodiversiteten på gårdene

  • Bevare og sikre læhegn, gamle træer, lyng, vildtskure og græsgange, som er levesteder for biller og insekter
  • Minimere brugen af ormemidler til kvæg, der græsser på naturarealer for at øge antallet af biller og fluer i komøg
  • Øge kvægafgræsning af naturarealer, som understøtter det naturlige dyre- og planteliv på og omkring marken
  • Etablere zoner langs beskyttede områder og sårbare naturtyper
  • Kompensere for miljøpåvirkningen ved at købe eller leje jord til naturen bevaring i stedet for at udvinde til landbrug

Læs mere om biodiversitet i vores Bæredygtighedsrapport