<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er afgørende for Danish Crowns bæredygtighedsambitioner, at vi reducerer mængden af vores emballage og at den emballage vi bruger, skal være genanvendelig. Derfor har vi sat et ambitiøst mål om, at 100 procent af Danish Crowns produkter i 2030 skal være pakket ind i genanvendelig emballage. Samtidigt kommer vi til at reducere i mængden af emballage, så vi i 2030 bruger 30 procent mindre end vi gør i dag. Men allerede i 2025 vil 90 procent af vores emballage være genanvendeligt, og vi vil reducere mængden af emballage med 15 procent.

Samarbejde er afgørende

Nogle af vores største reduktioner er foretaget i samarbejde med andre virksomheder. Derfor etablerer vi et Supplier Driven Innovation-program. Her inviterer vi både etablerede virksomheder og startups med innovative ideer til at udvikle fremtidens emballage i samarbejde med os. Vi er for eksempel interesserede i at finde innovative løsninger inden for nedbrydelig emballage, der kan få emballage til helt at ophøre med at være en miljøbelastning.

Vores forretningsenheder undersøger naturligvis også løbende markedet for bæredygtige emballageløsninger og deler erfaringer fra test og implementering af nye løsninger med hinanden. Vi har i de seneste år introduceret en række nye og mere bæredygtige emballager.

100 procent af vores produkter skal i 2030 være pakket ind i genanvendelig emballage

Kødbakker

I Danmark har vi reduceret mængden af plast til kødbakker ved at gøre omkring 6,5 ­millioner bakker 10 procent tyndere. Samtidig har vi øget mængden af genanvendt PET-plast til 90 ­procent, og hvis ­bakkerne sorteres korrekt, vil det betyde en besparelse på ­omkring 72 tons ny-produceret plast hvert år.

Mou folier

Ved at udskifte emballage på Mou Kødboller med en genanvendelig OPP/PE-folie erstatter vi omkring 30 tons plast. Næste skridt er ­folierne på Mou Supper og filmene til GØL og Steff ­Houlberg Pølser.

Salami topfolie

Topfolien på skiveskåret salami og flere ­pålægsprodukter er ændret fra et nedfældet låg til et fladt og genlukkeligt toplåg, hvilket har reduceret plastemballagen med mere end 25 procent. Andre ­pålægspakker har fået en ny bundfolie, der har reduceret plastemballagen med 28 procent. Ændringerne giver en samlet årlig besparelse på omkring 37 tons plast.

Bacon emballage

Vi introducerer en ny emballage til bacon i hele Europa. Emballagen består af en underbanefolie af 80 procent genanvendt plast, hvilket bringer den samlede andel af genanvendt plast i emballagen på minimum 60 procent. Etiketter og eventuelt banderole ikke inkluderet.

Tube-emballage

Tube-emballage til hakket kød bruger næsten 90 procent mindre plast end traditionelle kødbakker.

Sorteringsvenlig

Flat-skin-emballage til vores Dansk Kalv-produkter bruger 60 procent mindre plast og er desuden sorteringsvenlig, da det er nemt at adskille plast og pap.

Mål

I 2030 skal alle vores produkter være pakket ind i genanvendelig emballage og plast.
Vi skal samtidig reducere mængden af emballage med 15 procent.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 12.2 ved at sikre en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Ifølge FN ender 17 procent af al mad i skraldespanden. Det er dyrt for forbrugeren, men også for samfundet, for madspild står for op mod 10 procent af verdens CO2-udledning. Derfor har vi besluttet, at hvis en ny form for emballage gør holdbarheden på produktet kortere, så kommer vi ikke til at tage den emballage i brug.

Vi kommer aldrig til at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, holdbarhed eller kvaliteten af vores produkter, når vi skal vælge en ny emballage. Heller ikke hvis den emballage scorer højt på bæredygtighed. Vi kan ikke leve med, hvis der på nogen måde kan sættes spørgsmålstegn ved fødevaresikkerheden, og den prioritering tror vi, at forbrugerne er helt enige med os i.

Vi kommer aldrig til at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, holdbarhed eller kvaliteten af vores produkter, når vi skal vælge en ny emballage.