<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

For at kunne opfylde ambitionerne på bæredygtighedsområdet er det afgørende, at vi reducerer mængden af emballage, og at den emballage, vi bruger, er genanvendelig. Derfor har vi sat os et ambitiøst mål om, at 100% af Danish Crowns produkter skal være pakket i genbrugsemballage inden 2030. Samtidig har vi et mål om at reducere mængden af emballage, så vi i 2030 bruger 30% mindre, end vi gør i dag. Men allerede i 2025 er det målet, at 90% af vores emballage vil være genanvendelig, og at mængden af emballage vil være reduceret med 15%.

Læs mere om vores emballagestrategi

Samarbejde er afgørende

Vi er afhængige af samarbejde for at opnå de bedste resultater. Derfor opfordrer vi til samarbejde og inviterer både etablerede og nystartede virksomheder med innovative ideer til at udvikle fremtidens emballage sammen med os. Alene kan vi meget, men sammen kan vi næsten alt.

Internt undersøger vores forretningsenheder også løbende markedet for bæredygtige emballageløsninger og deler erfaringer fra test og implementering af nye løsninger med hinanden. Du kan læse mere om dem nedenfor.

100% af Danish Crowns produkter skal være pakket i genbrugsemballage inden 2030

Kødbakker

I Danmark har vi reduceret mængden af plast til kødbakker ved at gøre omkring 6,5 millioner bakker 10 procent tyndere. Samtidig har vi øget mængden af genanvendt PET-plast til 90 procent, og hvis bakkerne sorteres korrekt, vil det betyde en besparelse på omkring 72 tons nyproduceret plast hvert år.

Mou-folier

Ved at udskifte emballagen til Mou-kødboller med en genanvendelig OPP/PE-folie erstatter vi omkring 30 tons plast. Næste skridt er folien på Mou-supper og filmen på GØL- og Steff Houlberg-pølser.

Topfolier til salami

Topfolien på skiveskåret salami og andre pålægsprodukter er ændret fra et nedfældet låg til et fladt og genlukkeligt toplåg, hvilket har reduceret plastemballagen med mere end 25 procent. Andre pålægspakker har fået en ny bundfolie, der har reduceret plastemballagen med 28 procent. Ændringerne giver en samlet årlig besparelse på omkring 37 tons plast.

Bacon-emballage

Vi introducerer en ny emballage til bacon i hele Europa. Emballagen består af en underbanefolie af 80 procent genanvendt plast, hvilket resulterer i en samlet andel af genanvendt plast i emballagen på mindst 60 procent. Etiketter og banderole er ikke inkluderet.

Tube-emballage

Tube-emballage til hakket kød kræver næsten 90% mindre plast end traditionelle kødbakker.

Flat skin

Flat skin-emballage til vores Dansk Kalv-produkter kræver 60% mindre plast og er desuden sorteringsvenlig, da det er nemt at adskille plast og pap.

Ifølge FN ender 17% af al mad i skraldespanden. Det er dyrt for forbrugeren, men også for samfundet, da madaffald udgør op til 10% af verdens CO2-udledning. På den baggrund har vi besluttet, at vi ikke vil anvende nye typer emballage, hvis disse forkorter produktets holdbarhed.

Læs mere om hvordan vi bekæmper madspild

Vi går aldrig på kompromis med vores produkters fødevaresikkerhed, holdbarhed eller kvalitet, når vi vælger en ny emballage. Selv ikke, hvis emballagen scorer højt på bæredygtighed. Vi tolererer ikke, at der på nogen måde kan sættes spørgsmålstegn ved fødevaresikkerheden, og det er vores opfattelse, at forbrugerne er helt enige i denne prioritering.

Vi går aldrig på kompromis med vores produkters fødevaresikkerhed, holdbarhed eller kvalitet, når vi vælger en ny emballage.