<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der er mange udfordrende opgaver forbundet med at arbejde i slagteri og kødforædling. Knive, robotter, køretøjer og tunge løft er en del af hverdagen, og det giver naturligvis risiko for arbejdsulykker. Derfor har vi et stort fokus på arbejdssikkerhed – det skal være sikkert at arbejde hos Danish Crown.

Vi ønsker at tilbyde sikre arbejdspladser, og derfor sætter vi hele tiden ambitiøse mål for at minimere antallet af ulykker.

Vi arbejder struktureret med både hjælpeudstyr, sikring af maskiner og farlige arbejdsgange samt med at minde medarbejderne om hver eneste dag at passe på sig selv og altid huske alt sikkerhedsudstyr, inden de går ind i produktionen. Vi arbejder også med analyse og læring af årsager til ulykker, så vi hele tiden kan blive bedre til at forebygge dem.

Vi er i gang med at udrulle et globalt sundheds- og sikkerhedssystem, som skal forbedre arbejdsmiljøet. Her formaliserer vi vores arbejde på tværs af landegrænser og sikrer en ensartet registrering af arbejdsrelaterede skader som f.eks. ulykker, nær-ved-ulykker, erhvervssygdomme, forebyggelse, brand- og sikkerhedsinspektioner mv.

Målet er, at alle vores produktionssteder skal have et arbejdsmiljøledelsessystem, som forudser, forebygger og forhindrer arbejdsmiljøproblemer.