<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi ønsker at fremme menneske- og arbejdstagerrettighederne, og principperne i FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv er indarbejdet i vores Code of Conduct, ESG-politik og Code of Conduct for Leverandører.

Det betyder, at vi adresserer både menneske- og arbejdstagerrettigheder i vores egen forretning, og at vi arbejder for, at vi kun engagerer os med leverandører, der er forpligtet til den samme eller en lignende tilgang. Gennem vores bæredygtighedsprogram rettet mod landmændene, Klimavejen, har vi fokus på arbejdspladsvurderinger og ansættelsesforhold på gårdene hos vores landmænd og leverandører af slagtedyr.

Vi forventer også, at vores leverandører generelt fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder i deres leverandørkæde, og hvis interne eller eksterne interessenter har mistanke om manglende overholdelse af lovgivning og vores politikker, kan de rapportere det til os via vores whistleblowerordning.

Se alle vores politikker her

Vi vurderer vores fremskridt
Vores processer for nødvendig omhu omfatter brug af Sedex’ dataplatform og værktøjer til at identificere aktuelle og potentielle negative påvirkninger af specifikke menneske- og arbejdstagerrettigheder i vores egen produktion. Vi foretager selvevalueringer på facilitetsniveau hvert andet år. Derudover har vi forpligtet os til EcoVadis-vurderingen, der også dækker menneske- og arbejdstagerrettigheder og bæredygtige indkøbsaspekter.

International målestok

Som en global fødevarevirksomhed indgår vi ofte i både nationale og internationale benchmarks. De giver os værdifuld indsigt i, hvordan vi driver vores forretning, og hvad andre forventer, så vi løbende kan fokusere på og forbedre vores arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport