<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

1

Vi opretholder respektfulde og ærlige relationer med vores kolleger, fællesskaber og andre interessenter.

2

Vi udvikler vores forretning sammen med forbrugere og kunder og med vores ejeres interesse for øje.

3

Vi bestræber os på at opretholde de højeste standarder inden for fødevaresikkerhed og kvaliteten af vores produkter.

4

Vi stræber efter bæredygtige løsninger i alle beslutninger.

5

Vi respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder i hele værdikæden.

6

Vi agerer med integritet og gennemsigtighed i alle vores forretningsaktiviteter.

7

Vi tager ansvar for arbejdssikkerheden for os selv og vores kolleger og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

8

Vi overholder love og regler i alle lande, hvor vi driver forretning.