<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I Danish Crown forbedrer vi hele tiden vores indsats – fra jord til bord – så mennesker verden over trygt kan nyde et velsmagende måltid. Vi har rødder tilbage til 1887 og den danske andelsbevægelse, så ansvaret over for samfundet, medarbejderne og vores ejere, landmændene, er noget, der går i arv.

At være globalt førende inden for bæredygtig kødproduktion forpligter. Ikke kun til hver dag at levere varen, men også til konstant at udforske nye muligheder. Vi har fortsat lang vej at gå og mange udfordringer forude. Men vi er fast besluttet på at finde bedre måder at producere fødevarer på – i respekt for dyr, mennesker og miljø. På vejen mod målet er vi klar til at udfordre både os selv, branchen og kunderne.

Vi lover at gå forrest, men kan ikke fuldføre rejsen alene. Kun i fællesskab kan vi gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig og grundlæggende ændre vores forhold til mad og måden, den produceres på.

Alle af vores danske griseandelsejere har tilsluttet sig Klimavejen. Fra 2025 vil Sverige, Polen og Tyskland også være en del af Klimavejen.

Klimavejen er en del af vores bæredygtighedsstrategi. Med dette værktøj kan vi måle hele værdikæden fra jord til bord.

Tæt på markedet

Danish Crown er en af verdens største eksportører af grisekød og en af Europas største producenter af grisekød (Danish Crown Pork). Danish Crown-koncernen er desuden Europas største kødforædlingsvirksomhed, og Danish Crown Beef er en betydelig spiller på det europæiske oksekødsmarked.

Vi har produktion i Danmark og en række lande i Europa og Kina, og har markedsadgang til mere end 130 lande verden over.

Bæredygtighed
Hvis ikke vi skulle gå forrest, hvem skulle så?
Vi er fast besluttet på at nå vores mål om at halvere vores klimaaftryk i 2030 og være klimaneutrale i 2050. For at sikre de nødvendige fremskridt, er vi nødt til at arbejde sammen med kunder og partnere samt interessenter uden for vores branche.
Jais Valeur, Group CEO, uddyber i videoen.
Læs meget mere