<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

COVID-19-pandemien har bekræftet, at der i en krisesituation næppe er noget mere fundamentalt behov end adgangen til sikre fødevarer, og at forsyningskæden for fødevarer udgør en kritisk infrastruktur i samfundet, da nedlukninger og leveringsproblemer øger risikoen for blandt andet fødevaresvindel.

Selv om mange aktiviteter har været lukket ned eller begrænset under pandemien, har Danish Crown opretholdt fuld leveringssikkerhed på alle vores markeder. Samtidig har vi formået at tilpasse produktionen nærmest fra dag til dag til meget store og hurtige forandringer i afsætningsmønstre fra foodservice til detailhandel samt sikret leverancerne fra landmand til forbruger.

Høje standarder for sikkerhed og kontrol

De høje standarder for fødevaresikkerhed og kontrol i vores produktion og for vores produkter er også forudsætningen for vores position på verdensmarkedet. Vi har robuste systemer til at sikre sporbarhed tilbage til gruppen af slagtedyr, som den enkelte landmand leverer, ligesom vi har strenge egenkontrolprogrammer baseret på Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCAP) til at identificere potentielle fødevarerisici. Vi har endvidere klare procedurer for eventuel tilbagekaldelse af produkter og information til offentligheden.
I 2020/21 har vi haft i alt seks tilbagekaldelser i Danmark, Sverige og Polen. Til sammenligning havde vi i 2019/20 tre tilbagekaldelser.

Grise- og oksekød uden medicinrester

Mange års målrettet avlsarbejde har fremavlet sunde og stærke grise, som er modstandsdygtige over for sygdomme, og antibiotikaforbruget i danske og svenske bedrifter er i dag blandt verdens laveste. Vi har løbende dialog med vores landmænd om at begrænse brugen af antibiotika til et minimum, da overforbrug kan føre til resistens hos både dyr og mennesker. Som led i Klimavejen, der er en del af vores bæredygtighedsprogram, opstiller landmændene mål for reduktion af forbruget af antibiotika.

Antibiotika kan dog være nødvendigt for at bekæmpe sygdomme. Hvis et slagtedyr er behandlet med antibiotika, skal landmanden registrere behandlingen, mærke dyret og overholde en tilbageholdelsestid før levering til slagtning. På slagterierne stikprøvetester vi grisene for eventuelle rester af antibiotika, så vores grisekød er garanteret fri for antibiotikarester. Desuden producerer vi i Danmark, Sverige og Polen specialgrise, der er opdrættet helt uden brug af antibiotika.

Kontrol med smitsomme sygdomme

Evnen til at holde meget smitsomme sygdomme ude af Danmark er et grundvilkår i vores eksportaftaler rundt om i verden. Derfor er vi også meget opmærksomme på udviklingen af afrikansk svinepest (ASF), som aldrig har været konstateret i Danmark. Desværre er både Polen og Tyskland ramt af ASF, hvilket har haft stor betydning for afsætningsmulighederne til eksportmarkerne. Vi har i begge lande et stort fokus på at etablere smittebarrierer og et godt samarbejde med myndighederne om at sikre, at smitten bliver elimineret og minimere risikoen for, at smitten kommer til Danmark.

Mål

Vi vil opretholde høje standarder for fødevaresikkerhed i vores produktion og for vores produkter, sikre klare varedeklarationer og minimere tilbagekaldelser af produkter.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 2.4 ved at levere sikre og nærende fødevarer verden over og fremme bæredygtige landbrugspraksisser i vores leverandørkæde og delmål 3.3 ved at bidrage til bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

Vores globale fødevarekontrol

7.100+

fødevareinspektioner fra myndigheder på alle vores slagterier og fabrikker årligt.

1.974.000+

laboratorieanalyser og tests af produkter og produktionsudstyr
årligt som led i vores egenkontrol.

470+

medarbejdere arbejder med fødevarekvalitet og -sikkerhed, kontrolbesøg og sporbarhed.