<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Hvad er en livscyklusvurdering?

Livscyklusvurdering, eller LCA, er kort fortalt en vurdering af et produkts livscyklus for at beregne CO2-aftrykket og dækker hvert stadie af produktets liv og levetid.

I 2021 udviklede vi vores egen model for livscyklusvurderinger, og på lang sigt ønsker vi en detaljeringsgrad i modellen, der gør os i stand til at beregne ikke kun CO2-aftrykket pr. kg kød, men også CO2-aftrykket for specifikke produkter ved hjælp af data fra leverandører, slagterier, forædlingsfabrikker og logistik.

Kernen i LCA-modellen blev udviklet i 2020/21 af eksterne konsulenter og bliver løbende verificeret af uafhængige tredjeparter. Vi forbedrer derved løbende de underliggende data for at sikre, at vores beregninger er opdateret og afstemt med internationale standarder.

 

Datagrundlag og ramme for klimaberegninger

Nedenstående figur viser omfanget af de data, vi bruger til LCA-beregninger. Med udgangspunkt i vores bæredygtighedsprogram, Klimavejen, indsamler vi data til at beregne klimapåvirkningen af hver enkelt bedrift, der leverer slagtedyr.

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport