<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Sydøstasien, Taiwan

General Manager: Richard Han, richa@ess-food.com

Aktiviteter: Salg til industri, Foodservice and grossister i Taiwan.

Produkter: Bove, nakker, brystflæsk, cutting fat og specialprodukter bl.a. TenderPork, Dry aged og PURE Pork