<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kroatien

Danish Crown Zagreb

Aktiviteter:

Kontaktpunkt for Kroatien, Slovenien, Serbien, Bosnien, Montenegro og Albanien (Eksjugoslavien)

Produkter: Fersk og frossent svinekød til detailhandlere samt til videreforarbejdelse.