<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Slagterier er en ulykkestung branche, og vi kan desværre ikke helt sige os fri for arbejdsulykker. Vores mål er at skabe en kultur, hvor medarbejd­erne ikke tager chancer og løber unødige risici, og vi ser topledelsens engagement og en strategisk tilgang som altafgørende for at opfylde målet og forebygge arbejdsulykker.

Vision Zero

Vi har i 2020/21 tilsluttet os det danske Vision Zero Council og bruger Vision Zero kampagnens regelsæt til at optimere vores sikkerhedskultur. Ud over leder­skab og engagement handler det om identifikation og kontrol af risici, opstilling af klare mål og imple­mentering af robuste ledelsessystemer. Maskiner og sikkerhedsudstyr skal naturligvis være i orden, arbejds­miljøkompetencerne skal løbende opdateres, og medarbejderne skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Alle disse forhold har vores arbejdsmiljøorgani­sation haft fokus på gennem mange år, og med vores langsigtede mål og One Management System formaliserer vi arbejdet yderligere på tværs af koncernen. Ledelsessystemet sikrer ensartede registreringer af for eksempel forebyggelsesindsatser, brand- og sikkerhedskontroller og arbejdsulykker. Det giver os bedre mulighed for at monitorere og sammenligne udviklingen i forretningsenhederne og mellem produktionsanlæg.

Forebyggelse af ulykker

Safety First handler også om, at alle medarbejdere tager ansvar for at skabe og vedligeholde et sikkert arbejdsmiljø. Derfor har vi introduceret et målepunkt for mere systematisk registrering af tilløb til ulykker: For hver arbejdsulykke registrerer vi ti tilløb til ulykker. Det øger medarbejdernes opmærksomhed på, hvad der kan føre til ulykker og engagerer medarbejderne i, hvad vi skal gøre anderledes for bedre at kunne forudse, forebygge og forhindre ulykker.

Desuden gennemgår vi vores maskiner og opdaterer procedurerne for sikker afbrydelse i forbindelse med reparationer. På hvert produktionsanlæg uddanner vi medarbejdere til opgaven, og vi forventer, over de kommende år at dække alle vores produktionsanlæg.

Lokalt tilpassede indsatser

Som led i indsatsen for at forebygge arbejdsulykker har vi i 2020/21 fortsat udrulningen af mikro-kampagner. Kampagnerne har kørt på alle produktionsanlæg i Danmark, og forberedelser i Polen er igangsat og forventes implementeret i begyndelsen af 2021/22.

Desuden sætter vi målrettet ind på produktionsanlæg, hvor data for arbejdsmiljø viser, at der er brug for at styrke sikkerhedskulturen. Med udgangspunkt i et etårigt transformationsforløb med den lokale ledelse, kan vi vende udviklingen. Et eksempel er Danish Crown i Svenstrup, Danmark, hvor vi i 2020/21 har reduceret det samlede antal ulykker med 60 procent ved at sætte fokus på ledelsens prioritering og introducere proaktive værktøjer til at forebygge ulykker og optimere sikkerhedskulturen.

Mål

Vi vil reducere den årlige frekvens af arbejds­ulykker med fravær til 20 per 1.000 FTE’er på vores europæiske produktionsanlæg i 2025. Anlæg, der opnår målet inden da, skal yderligere reducere med 20 procent i 2025.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 8.8. ved at beskytte arbejds­tagerrettigheder og skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle.

Safety First
Vores Safety First tilgang bygger på tesen om, at alle ulykker kan undgås med en veltilrette­lagt forebyggelsesindsats.