<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
Safety First
’Safety First’ er fællesnævneren for vores kultur, og vi bygger vores tilgang på ideen om, at alle arbejdsulykker kan forebygges med en systematisk forebyggende indsats.

Derfor fokuserer vi på forebyggelse ved at registrere ulykker og tilløb til ulykker og ved at investere i automatisering, der aflaster vores medarbejdere fra ensartet arbejde og tunge løft.

Proaktiv tilgang til ulykkesforebyggelse

En vigtig del af ulykkesforebyggelsen er dataanalyse og anvendelse af resultater til at øge bevidstheden og foretage korrigerende handlinger i samarbejde med vores produktionsmedarbejdere og ledelsen af vores fabrikker.

Derfor samarbejder vi om systematisk at registrere ulykker og tilløb til ulykker på tværs af vores fabrikker for at kunne forhindre fremtidige ulykker.

Vision Zero

Vi er en del af Danish Vision Zero Council, som hjælper os med at formalisere vores tilgang til at skabe en sund og sikker arbejdsplads. I overensstemmelse med Vision Zero fremmer vi kerneværdier om sikkerhed, sundhed og velvære og arbejder på processer til at forebygge ulykker, sygdomme og skader på arbejdspladsen.

Automatisering hvor det er muligt

Slagtning er et håndværk, der kræver en række færdigheder. Derfor er det ikke muligt at automatisere alle opgaver. Men vi arbejder på, at automatisere de tungeste løft hvor det er muligt, fordi det er det ensformige arbejde og de tunge løft, der medfører høj risiko for ulykker og langtidspåvirkninger. Derfor investerer vi i automatisering som fjederbaserede exoskeletter, der kan efterligne visse menneskelige bevægelser og derved mindske den fysiske belastning ved ensformige løft. Og vi har også lanceret en række automatiseringsprojekter som det nedenfor.

I samarbejde med flere teknologiproducenter har vi udviklet en ny robot, der bruger maskinlæring til at aflaste slagterimedarbejdere fra nogle af de tungeste og mest belastende arbejdsopgaver.

På nuværende tidspunkt kører robotterne som et pilotprojekt på det danske griseslagteri i Blans, men det er planen, at der inden 2026 skal installeres robotter på alle vores danske slagterier.

Læs mere herunder.

Robotteknologi, der hjælper
Robotten tager store kødstykker på 7-12 kilo ned fra et såkaldt juletræ: et metalstativ, der bruges på slagterier. Robotten har overtaget flere arbejdsopgaver i produktionslinjen, som derfor ikke længere belaster medarbejderne. Robotten er udstyret med en nyudviklet algoritme, som er baseret på maskinlæring. Denne algoritme lærer konstant, hvilket gør robotten i stand til at genkende forskellige udskæringer og hvordan de skal håndteres.
Arbejdet med gradvist at træne algoritmen har været en stor del af projektet og udviklingen har taget fire år.
Læs om, hvordan vi letter arbejdet med automatisering