<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi har fået flere ansatte, og vores circa 26.600 medarbejdere repræsenterer ikke mindre end 100 forskellige nationaliteter, hvor over 80 procent arbejder i produktionen, og mere end 60 procent er ufaglærte.

Vi ønsker at begrænse antallet af kontraktansatte via tredjepart, og i Tyskland har vi i 2020/21 udfaset brugen heraf. I Sverige og Polen gør vi periodevist brug af kontraktansatte via tredjepart. Læs mere her.

Unge og lærlingeindsats

Vi påtager os et ansvar for at tiltrække unge til en karriere inden for fødevareindustrien. Vi har knap 300 lærlinge inden for administration, produktion og tekniske afdelinger i Danish Crown, heraf cirka halvdelen i Danmark. Det kan være en udfordring at tiltrække og fastholde lærlinge i branchen, og i 2020/21 har vi derfor introduceret et lærlingeambassadørkorps, der skal komme med forbedringsforslag og give os feedback på nye tiltag inden for rekrut­tering og fastholdelse. Vi har også indgået nye partnerskaber med en af de forberedende grund­uddannelser, folkeskoler, slagteriskolen samt ­interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Desuden har vi i 2020/21 kørt et pilotprojekt i DAT-Schaub i Danmark for at styrke kompetencerne blandt de elevansvarlige. De elevansvarlige har engageret lærlingene i indsatserne for et sikkert arbejdsmiljø, og i 2021/22 udruller vi projektet på slagterierne i Danmark og udvider fokus til også at dække miljø og dyrevelfærd.

Kompetenceløft til timelønnede

I 2020/21 har vi sat øget fokus på kompetence­udvikling blandt vores timelønnede medarbejdere. Frem mod 2025 vil vi engagere vores ca. 3.600 dansksprogede timelønnede medarbejdere i afklaringsforløb og tilbyde mindst ét undervisningsforløb til 1.600 af medarbejderne. Vi starter i 2021/22 med at vurdere 400 medarbejderes færdigheder og forventer, at minimum 85 medarbejdere påbegynder et kursus i dansk eller ordblindhed.

Vores indsats styrkes af det samarbejde, vi i 2021 har indgået med Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF om at understøtte kompetenceløftet hos timelønnede medarbejdere, som er udfordret på basale færdigheder.

Mål

Vi vil øge optaget af lærlinge inden for produktion og tekniske afdelinger i Danmark med 20 procent i 2025 i forhold til 2018.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 4.4, 8.5 og 8.6 ved at ­tilbyde unge og voksne muligheder for at tilegne sig ­erhvervsfærdigheder samt skabe beskæftigelse og anstændigt arbejde.

Fra udsat til ansat

Vi vil gerne være med til at skabe lige muligheder for alle, og vi gør en særlig indsats for at integrere udsatte grupper som flygtninge, krigsveteraner, langtidsledige og tidligere kriminelle i vores arbejdsstyrke.

Det gør vi både for at hjælpe det enkelte menneske med at få fodfæste på arbejdsmarkedet og for at bidrage til at løse en samfundsudfordring.

Her er et par eksempler:

  • Hos Danish Crown Pork i Horsens, Danmark har vi i sommeren 2021 ansat to veteraner på tidsubegrænsede kontrakter, og vi arbejder målrettet på at ansætte og integrere flere på fabrikken.
  • DAT-Schaub i Horsens, Danmark har modtaget Horsens Kommunes CSR-stafet for fabrikkens arbejde med at indsluse mennesker med sociale udfordringer eller en broget fortid. De udgør i dag omkring 20 procent af medarbejderstaben.
  • Vores fabrik i Haarlem, Holland har de seneste tre år ansat mere end 150 flygtninge. De fleste arbejder i dag som operatører, og den første er netop blevet videre­uddannet til produktionsleder.

Optag af lærlinge

I de seneste år har vi øget optaget af lærlinge. En udvikling, der er i tråd med vores overordnede mål om at øge optaget af lærlinge inden for produktion og tekniske afdelinger i Danmark med 20 procent. Særligt i Polen har vi i 2020/21 øget optaget af lærlinge signifikant.

278

2020/21

253

2019/20

242

2018/19