<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Gennem vores forskellige jobmuligheder og vores store fokus på social integration, lærepladser og kompetenceudvikling søger vi at skabe værdi for den enkelte, for Danish Crown og for samfundet generelt.

 

Opkvalificering af vores medarbejdere

Vi bestræber os på at opbygge kompetencer til vores timelønnede medarbejdere. Derfor udbyder vi løbende kurser til medarbejdere med ordblindhed og grundlæggende opkvalificeringskurser i dansk, matematik og IT samt mere avanceret opkvalificering.

Vi træner også vores medarbejdere i virksomhedsspecifikke temaer, såsom vores Feeding the Future-strategi og bæredygtighedsstrategien.

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner og produktionsdirektører i Danmark har vi indført et nyt kursus for produktionsmedarbejdere, der ønsker at blive industrioperatører. Ved at opkvalificere vores medarbejdere bliver de kvalificerede til at betjene de robotter, der i fremtiden skal erstatte nogle af de mest fysisk krævende arbejdsgange.

 

Tiltrækning af unge mennesker til branchen

Vi har ansvaret for at tiltrække unge mennesker til en karriere i fødevareindustrien. Derfor indgår vi i partnerskaber med Slagteriskolen, Landbrug & Fødevarer og danske statsskoler for at stimulere interessen blandt unge.

Vi har også indført en dansk slagteruddannelse med sundhed og sikkerhed, bæredygtighed og forebyggelse af skader som en del af pensum.

Fra krigsveteran til beskæftigelse
Vi engagerer os lokalt og ønsker at være med til at hjælpe samfundet generelt. Derfor ansætter vi blandt andet krigsveteraner. For eksempel Jesper, der er ansat på kontoret, og Chris på slagteriets tekniske lager på vores anlæg i Horsens, Danmark.
Jesper begyndte at arbejde for os kun seks timer om ugen i sommeren 2021, men i dag arbejder han fuld tid og har tilmeldt sig en toårig kontoruddannelse. På tværs af vores danske produktionssteder havde vi flere krigsveteraner på lønningslisten i september 2022, og som en del af initiativet uddanner vi også mentorer til at understøtte inklusion.
Du ønsker bare at være en almindelig ansat, og det er det, vi føler her.

Vi tror på, at medarbejdere med forskellige baggrunde bidrager med forskellige perspektiver og erfaringer. Og det tror vi på, skaber det bedste grundlag for en mere bæredygtig fremtid for fødevarer.

 

Fokus på køn og nationalitet

Vi anerkender, at diversitet er mere end kønsidentifikation og nationalitet, og også omfatter aspekter såsom alder, etnicitet, kultur, religion, fysisk formåen, uddannelse og færdigheder. Alligevel er vores nuværende fokus på bedre kønsfordeling og nationalitetsdiversitet.

Læs mere om diversitet her

Vi har et stærkt fokus på bedre kønsfordeling, især i de øverste ledelseslag samt diversitet vedrørende nationalitet.