Loading...

Optimal produktion af slagtegrise kræver konstant fokus og brug af nyeste data og viden. Derfor inviterer Danish Crown Ejerservice til seminar på årets NutriFair, hvor nogle af mulighederne for at blive bedre vil blive gennemgået.

Seminaret er både for Danish Crowns ejere, men også i høj grad for medarbejderne, da alle de gennemgåede emner vil være yderst relevant for hele det hold, der har med grisene at gøre til dagligt.

Arrangementet løber af stablen d. 16. januar klokken 10.30 – 12.30 på NutriFair i Fredericia.

Program

Velkomst

v. daglig leder i Ejerservice, Nicolaj Nørgaard

Dashboard – Dynamisk Tilvækst og Benchmark

v. forretningsudvikler i Ejerservice, Margit Skovbjerg og manager Kristian Jensen

Se en række eksempler på, hvordan Dashboardet kan bruges, og hvilke tiltag der har skabt øget værdi hos producenterne.

Styr på virus i slagtegriseproduktionen

v. svinefagdyrlæge Pia Conradsen

Virus kan koste mange penge i slagtegrisestalden. Pia sætter fokus på betydningen af PRRS,
Influenza og PCV2 virus hos vækstgrise, hvilken diagnostik der skal laves, samt konkrete tiltag til kontrol af virus.

Produktionskoncept Slagtesvin

v. manager Kristian Jensen, rådgiver Preben Rohde Rasmussen og producent Jens Gudike Fly Christensen

Produktionskoncept slagtesvin har flyttet de del- tagende besætninger med 24 kr./gris. Hør hvordan Jens Gudike har succes med konceptet.

Transportegnethed

v. dyrlæge i Ejerservice, Marie Gry Bodenhoff

Hvilke grise kan leveres, og hvilke skal blive i stalden? Marie Gry Bodenhoff giver et bud på, hvordan du får valgt rigtigt ved de tvivlsomme grise.

Udvejning

v. rådgiver i Ejerservice, Preben Rohde Rasmussen

Tjen 10 kroner pr. gris, når du sender dem gennem vægten

Tilmelding senest tirsdag d. 7 jan.

Af hensyn til forplejning er tilmeldingen bindende.

Tilmeld dig via Ejersiden eller din Ejer-app under punktet ”Arrangement Tilmelding”