Loading...

Troen på tilværelsen er ved at vende tilbage hos kunderne i Danish Crown Beef, og foodservice-sektoren åbner på en forholdsvis hurtig og positiv måde i Nordeuropa og begyndende i Sydeuropa. Samtidig har detailhandlen holdt kadencen, og det betyder, at Danish Crown Beef nu kan gå helt op i kapacitet.

- Vi er kommet fri af den helt fastlåste situation, vi har været i, men det betyder ikke, at vi er tilbage ved normalen. Genåbningerne gør, at vi har mere rum at manøvrere i, og derfor ser vi ind i at afvikle det efterslæb af dyr, som er opstået som følge af, at andelshaverne har holdt dyr tilbage, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Situationen er den samme hos de øvrige slagterier, og derfor betyder det også, at et større udbud vil holde priserne nede i en periode.

- Alle har ventet på denne her situation, hvor markedet begynder at rette sig ud. Det betyder også, at udbuddet nu øges, fordi slagtningerne igen kommer op i niveau. Derfor får vi en stor mængde råvarer ud på et marked, som stadig er ved at finde sine ben. Så der skal ryddes op på lagrene, før priserne begynder at stige, siger Finn Klostermann.

Nye markeder, nye mønstre

Covid-19 har skabt en ny virkelighed på markedet for okse- og kalvekød, og det har blandt andet betydet nye åbninger for Danish Crown Beef i Nordamerika. Mens markedet for biprodukter gik i stå i Sydøstasien, og centrum for hudemarkedet blev sat ud af spil i Norditalien, har nye muligheder vist sig i Canada.

- Vi har omstillet os, så de produkter, der var svært omsættelige i en periode, har fået nye markeder. Det er blandt andet restaurantudskæringerne, som er gået til webhandel, og da Covid-19 satte slagtningerne på pause lokalt i Canada, var vores salgsteam hurtige til at åbne op til det marked. På den måde har vi fået skabt nogle nye muligheder, som også skal udnyttes fremadrettet, siger Finn Klostermann.

Indtil videre er fokus at få slagtet de ca. 4.000 dyr, som er blevet udsat til bedre tider. Det forventes, at dette er klaret inden sommerferien.

- Vi forventer at være med i uge 29, takket være en stor indsats fra vores meget omstillingsparate medarbejdere, som har sagt ja til en 40-timers uge og slagtning på normale fridage. Så vi gør, alt hvad vi kan – og lidt til – for at fjerne problemet hos andelshaverne med slagteklare dyr.

- Vi frygtede egentlig, at sæsonen var tabt, men vi er lykkes med initiativer, som vi ikke turde håbe på for et par måneder siden. Det er dog vigtigt at understrege, at vi stadig befinder os i en usikker periode med helt nye mønstre. Turismen kommer til at mangle, og de helt store forsamlinger over sommeren bliver heller ikke til noget, så vi skal læse den kommende periode på en helt ny måde, siger Finn Klostermann.

Vi frygtede egentlig, at sæsonen var tabt, men vi er lykkes med initiativer, som vi ikke turde håbe på for et par måneder siden.