<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Aarhus Universitet trak i begyndelsen af september sin oksekødsrapport fra juni 2019 tilbage, efter der var blevet rejst kritik af universitetets samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Danish Crown.

Efter at have vurderet forløbet trak Aarhus Universitet oksekødsrapporten tilbage med begrundelsen, at den ikke overholder standarderne for armslængde og uvildig forskning.

Som en konsekvens af det forløb igangsætter Danish Crown nu en undersøgelse af samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

- Vi er dybt afhængige af uafhængig forskning i Danish Crown. Der må der aldrig kunne sås tvivl om, hvorvidt forskning, som involverer Danish Crown, er uvildig eller ej. Derfor har vi nu igangsat en intern undersøgelse af vores måde at samarbejde med offentlige institutioner omkring forskning på, så dette ikke sker igen. Vores integritet skal ikke kunne beklikkes, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Danish Crown har bedt Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith om at give en uvildig vurdering af virksomhedens samarbejdsmetoder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

- Det er vigtigt for os at komme det her problem helt til livs. Vi støtter fuldt ud den frie forskning. Derfor har vi valgt at benytte os af uvildig juridiske eksperter, som skal gå al materiale vedrørende samarbejdet med forskere og uddannelsesinstitutioner igennem og vurdere, om der er forhold, vi skal ændre, siger Jais Valeur.

Undersøgelsen er allerede sat i gang, og Danish Crown forventer, at der kommer et resultat inden for kort tid.