Loading...

Bygholm Landbrugsskole lagde tirsdag den 2. juni rammer til en andelsdag, hvor Danish Crown var inviteret til at fortælle om det at være andelshaver i Danish Crown. Deltagerne var 27 landbrugselever fra en 2. hovedforløbsklasse. Juniorkonsulent Niels Erik Wegger er glad for invitationen, da besøget på skolen passer godt ind i det øgede fokus på unge landmænd. 

- Vi er her i dag, fordi vi gerne vil vise os frem for de unge og fortælle om deres muligheder i Danish Crown. Vi vil gerne forsøge at gøre dem klogere på andelstanken i selskabet, og hvilke muligheder vi kan tilbyde dem som unge landmænd. Det er jo ingen hemmelighed, at vi gerne vil have flere unge andelshavere, siger juniorkonsulent i Ejerservice Niels Erik Wegger.

Udover Niels Erik Wegger så besøgte den unge andelshaver John Jakobsen også sin gamle skole for at fortælle om, hvordan han løste generationsskiftet, og hvordan det er at være andelshaver i Danish Crown. Han er glad for, at han måtte besøge fremtidens landmænd og fortælle om sig selv og Danish Crown.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der kommer folk som os udefra på landbrugsskolerne. Jeg kan huske fra mig selv som landbrugselev, at det var rigtig rart, når der kom nogen ude fra virkeligheden, man kunne relatere til. Så jeg håber da, at de har haft den samme følelse og har kunnet relatere til min situation, siger andelshaver John Jakobsen.

Kærkomment besøg

Det var ikke kun Danish Crown, der var begejstret for dagen. De engagerede og debatlystne elever bød også andelsdagen velkommen. De var glade for, at der netop kom nogen ude fra den virkelige verden.

- Jeg synes, det var en rigtig spændende og kærkommen dag. Det er fedt, når der kommer nogle som Niels Erik og John, der kan fortælle og svare på vores konkrete spørgsmål om virkeligheden, vi kommer ud i. De har i langt højere grad fingeren på pulsen i vores fag, end vores undervisere har, siger Michael Pinstrup, landbrugselev på Bygholm Landbrugsskole.

Efter Michael Pinstrup og hans medstuderende havde deltaget i oplæggene fra Juniorkonsulent Niels Erik Wegger og andelshaver John Jakobsen, blev de sendt ud i grupper for at arbejde med opgaver om det at etablere sig som griseproducent. Niels Erik Weggers oplæg handlede i høj grad om fordelene ved at etablere sig i et andelsselskab som Danish Crown.

Ikke det sidste besøg

Hvis det skal stå til Niels Erik Wegger, så er det ikke den sidste landbrugsskoleklasse, han har været ude ved.

- Dagen i dag er lige så meget for at prøve konceptet af, fordi det er noget, vi gerne vil bruge flere ressourcer på. Vi vil gerne være mere synlige overfor de unge, fordi vi mener, det er afgørende, at vi i højere grad når ud til de unge med vores budskaber, og at vi samtidig hører, hvad de har at sige, siger Niels Erik Wegger.

Andelshaver John Jakobsen er glad for, at Danish Crown er blevet mere synlig i offentligheden og især overfor de unge.

- Førhen hørte man jo ikke det store fra Danish Crown, det var i hvert fald den fornemmelse, man havde. Så det er rigtig fedt, at man har skruet op for synligheden, specielt overfor de unge. Vi kommer jo ikke uden om, at de er fremtiden i selskabet, så derfor er det helt afgørende at være i dialog med dem, synes jeg, siger John Jakobsen.