Loading...

Vi har allerede mindsket klimaaftrykket fra vores grisekød med 25% pr. kg kød siden 2005. Og vi har sikret, at 90% af vores grise kommer fra klimakontrollerede gårde. Det betyder løbende uvildig kontrol på gården samtidig med, at landmanden opstiller konkrete mål og arbejder aktivt for at nedsætte gårdens klimaaftryk.

Landmanden arbejder blandt andet med at optimere fodringen af grisene, forbedre udslusningen af gylle fra staldene og at udnytte gyllen til biogas, som er med til at opvarme mange husstande. 

På slagteriet udnytter vi hele grisen for at minimere madspild. Det er summen af mange tiltag, der skaber resultater. Rejsen er lang, men vi er godt på vej. Og vi skal videre.

Vi har mindsket klimaaftrykket fra vores grisekød med 25% pr. kg kød siden 2005

FAQ

Spørgsmål og svar om klimakontrolleret gris

  • Hvad mener I med klimakontrolleret gris?
  • Hvad ligger der i 25% mindre klimaaftryk siden 2005?
  • Hvor mange gårde er klimakontrolleret? Og er det kun danske gårde?
  • Hvad betyder certificeringen /klimakontrollen for forbrugerne?
Få svar på spørgsmålene her