<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Erik Bredholt

Formand i Danish Crown AmbA
Formand i Danish Crown A/S
Skødstrup

Stilling

Ejerleder i landbrugsvirksomhed

Direktør Edelslund a/s

Direktør Livlande Holding a/s

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1966

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (formand)

Danish Crown A/S (formand)

 

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2001

Danish Crown A/S

2011

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

 

Alm. landbrugsuddannelse suppleret med div efteruddannelse i ledelse, regnskab og økonomi

Bestyrelsesuddannelse og bestyrelseslederuddannelse

Flere års erfaring i bestyrelsesarbejde

Flere års erfaring som bestyrelsesformand

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Danish Crown Beef

Friland A/S

Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (formand)

Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S (formand)

Revisionsudvalg

Øvrige ledelseserhverv

Industriens Pensionsforsikring A/S

Livlande Holding A/S

Tillidsposter i interesseorganisationer

Danske Slagterier (næstformand)

Virksomhedsbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer

Slagteriernes Arbejdsgiverforening (næstformand)

Svineafgiftsfonden

DI Hovedbestyrelse