<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown vil gerne være med til at tage et aktivt medansvar og bidrage til, at landmanden har fokus på grisenes trivsel og opvækst, så de har et sundt liv uden brug af antibiotikabehandling.

Dansk gris opdrættet uden antibiotikabehandling er en serie af velkendte griseudskæringer til middagsbordet. Bredden i sortimentet sikrer, at forbrugere altid kan finde præcis den udskæring, som de har behov for.

Dansk gris opdrættet uden antibiotikabehandling fra Danish Crown fra få udvalgte danske landmænd, har massiv fokus på den enkelte gris. Landmanden holder ekstra opsyn og passer grisene, så de bliver robuste og har et godt griseliv i stalden, som sikrer et sundt liv uden brug af antibiotikabehandling. Alle grise er født, opdrættet og slagtet i Danmark.

Dansk gris opdrættet uden antibiotikabehandling fra Danish Crown er en garanti for, at grisene kommer fra danske landmænd, som har ekstra fokus på den enkelte gris, dens opvækst og trivsel.

Sådan lever dansk gris uden antibiotikabehandling

  • Født hos få udvalgte danske landmænd
  • Ekstra opsyn med den enkle gris
  • Opdrættet uden antibiotikabehandling
  • Skærpet kontrol af den enkle gris
  • Skærpet fokus på hygiejnen i stalden
  • Slagtet i Danmark

Hvad er dansk gris uden antibiotikabehandling?

Det er grisekød fra dyr, som er opdrættet uden brug af antibiotikabehandling. Det er en produktionsform, der kræver langt mere opsyn med det enkelte dyr og en ekstrem fokus på hygiejnen i staldene. Det gør grisen sund og gør det mulig at give den et liv uden antibiotikabehandling.

Hvad gør landmanden, hvis et dyr bliver sygt og får brug for antibiotikabehandling?

I det tilfælde flyttes det enkelte dyr ud af den antibiotikafri produktion og får naturligvis den behandling, det har brug for. Derefter indgår grisen i en almindelig, konventionel produktion.

Hvilken positiv forskel gør dansk gris uden antibiotikabehandling for forbrugeren?

Som forbruger kan man nu foretage et aktivt valg om at medvirke til at mindske det samlede forbrug af antibiotika i landbruget. Det gør en positiv forskel.

Hvilken positiv forskel gør dansk gris uden antibiotikabehandling for dyrene, miljøet og samfundet?

Når der bruges antibiotika, uanset om det er til dyr eller mennesker, øges risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Derfor er det vigtigt at finde nye måder, hvorpå dette forbrug kan nedbringes.

Der er ikke antibiotika eller andre medicinrester i dansk grisekød – uanset typen – så hvad er fordelen med dansk gris uden antibiotikabehandling?

Fordelen er, at vi skærer ned på antallet af antibiotikabehandlinger, der anvendes i landbruget. Derfor er det vigtigt, at landbruget hele tiden undersøger nye muligheder, og at detailhandlen viser vilje til at bakke initiativet op ved at aftage og markedsføre produkterne.