<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown har gennem certificeringsprogrammet Klimavejen en lang række data om andelsejernes griseproduktion, som nu er blevet sammensat til et udkast til en ESG-rapport for griseproduktionen på CVR-niveau. Rapporten er ment som en service til ejere, der enten bliver efterspurgt en ESG-rapport af samarbejdspartnere, eller selv vil lave en i forbindelse med regnskab.

- Tanken med rapporten er at hjælpe ejerne med at lave en ESG-regnskab for griseproduktionen til finansieringspartnere, når der leveres regnskab. Derfor har vi også været i dialog med finansieringsinstitutter omkring deres ønsker til en rapport. Dette er version 1.0, som vi sender til alle ejere med mere end 4.000 årligt leverede slagtegrise, og man må selvfølgelig justere i den, som man finder det bedst, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Ejerservice.

Grænsen ved 4.000 årligt leverede slagtegrise er sat for at lette arbejdsbyrden for Danish Crown Ejerservice, men hvis man ønsker et udkast til en rapport, kan alle griseandelsejere få en ved henvendelse til Ejerservice.

Et frivilligt værktøj

Ejerservice har tidligere lavet en tilsvarende rapport, da miljøledelse blev obligatorisk for griseproducenter af en vis størrelse. Ligesom dengang er den nye ESG-rapport udelukkende tiltænkt som en service til andelsejerne og ikke en opgave.

- Danish Crown og Ejerservice skal ikke se det færdige produkt eller godkende noget. Der er heller ikke noget krav om, at den skal udfyldes fra vores side. Vi ser det udelukkende som en mulighed for at levere en service til ejerne på et område, hvor vi i forvejen har ganske meget data, vi kan hjælpe med, siger Nicolaj Nørgaard.

Selvom rapporten kommer med præ-udfyldt data fra Klimavejen, skal andelsejerne selv tjekke, at de data, der fremgår, er korrekte.

- Der kan være ufuldstændige data i nogle tabel-celler i rapporten, og hvis man har nyere data, end det vi kender i Klimavejen, skal man selvfølgelig opdatere rapporten. Samtidig kan man vælge at skrive yderligere data til, som ikke indgår i vores program. Det kunne være governance som eksempelvis et gårdråd, efteruddannelse af medarbejdere, produktionsform eller noget helt fjerde, uddyber Nicolaj Nørgaard.

Nem adgang til bæredygtighedsdata

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Ejerservice og kommunikationsafdelingen, og kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen glæder sig over, at bæredygtighedskommunikationen nu gøres nemmere for den enkelte ejer.

- Vi ved, at det her område fylder for finansieringsinstitutterne, og den udvikling vil kun fortsætte. Derfor vil klar kommunikation omkring ESG og initiativer for fremtiden være stærkt i dialogen, så jeg håber, at tiltaget skaber værdi for ejerne, og at de vil bruge det til at fortælle den gode historie, om de initiativer de laver, siger Astrid Gade Nielsen.