<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crowns konkurrencekraft har siden foråret 2022 været under stigende pres. Afregningen for grise i Danmark ligger lige nu langt efter det øvrige Europa. Så selvom den øjeblikkelige notering for grise er tæt på rekordhøj, så ligger Danish Crowns afregning alt for langt efter både det europæiske gennemsnit og afregningen i Tyskland.  

Derfor har det ikke været tilstrækkeligt attraktivt for danske landmænd at fede grise op til slagtning i Danmark, så hen over sommeren har ledelsen arbejdet målrettet på en plan for forenkling og fornyelse af Danish Crowns kerneforretning. Den er klar nu. Forretningen skal effektiviseres, så indtjeningen løftes med minimum 1,5 mia. kr. inden for to år - og helst hurtigere. Samtidig skal salgsindsatsen segmenteres og i højere grad fokuseres på de kunder, der enten prioriterer dansk grisekød og produkter fra Danish Crown eller ønsker en samarbejdspartner, der arbejder målrettet med bæredygtighed.   

- Jeg vil gerne rose vores ejere for at bakke op om den danske værdikæde fra jord til bord, for det gør det muligt at styre produktionen langt mere stramt og samtidig gennemføre en tvingende nødvendig forenkling og fornyelse af vores forretningsmodel. Trods modvind det seneste år er vi faktisk lykkedes med at fastholde vores markedsandele på produkter til detailhandlen og foodservice. Nu skal vi vinde volumen, og ad den vej flytte hele vores forretning over tid, siger Group CEO Jais Valeur. 

Planen har fået navnet Horizon og målet er at flytte Danish Crown fra slagteri med stordrift som omdrejningspunkt til at være en moderne fødevarevirksomhed. Hovedtrækkene i planen er: 

  • Administrationen og supportfunktionerne skal effektiviseres, så omkostningerne på årsbasis reduceres med minimum 250 mio. kroner.  
  • En forbedret udnyttelse af kapaciteten på slagterier og fabrikker samt et mere strømlinet og højteknologisk setup skal nedbringe produktionsomkostningerne med mindst 500 mio. kroner.    
  • Salgsindsatsen skal fokuseres på kernekunder inden for retail, foodservice og industri, så der opbygges partnerskaber med kunder, der stiller krav til datadrevet sporbarhed og bæredygtighed, så indtjeningen øges med 500 mio. kroner. 
  • Rentabiliteten i de tyske slagteriaktiviteter og på vores forædlingsfabrik i Kina skal sammen med færdiggørelsen af investeringen i den nye baconfabrik i Storbritannien bidrage med 250 mio. kroner.  
  • Der er identificeret yderligere muligheder for besparelser på indkøb og potentiale for øget indtjening i koncernens datterselskaber, som potentielt kan bidrage med op til 500 mio. Kroner. 

Effektiviseringsplanen kommer på et tidspunkt, hvor størstedelen af Danish Crown-koncernen faktisk har udviklet sig positivt gennem en årrække, men kerneforretningen, der er organiseret i det, der hedder BU Danish Crown, og som står for slagtningen af grise i Danmark og Tyskland samt forædlingen af først og fremmest grisekød, er udfordret. 

Presset på den del af forretningen er først og fremmest udløst af et usædvanligt langvarigt og dybt dyk i eksporten til nøglemarkeder som Kina, Japan, USA, Australien og Sydkorea. Tidligere har Danish Crown altid været i stand til at finde alternative salgskanaler uden for Europa, hvis et eller flere af de attraktive eksportmarkeder svigtede i en periode. Men når priserne på frossent grisekød på verdensmarkedet ligger markant under priserne på fersk grisekød i Europa, så kan Danish Crown ikke opretholde konkurrencekraften, fordi omkostningerne på grund af det høje danske lønniveau til at slagte, opskære og udbene grise i Danmark er over 1 krone højere pr. kilo end i lande som Tyskland, Polen og Spanien. 

Danish Crown skal derfor sælge mere i et i forvejen konkurrencepræget europæisk marked med bred præference for lokale produkter. Løsningen er at redefinere forretningsmodellen og fokusere alle kræfter på at producere og sælge produkter, der kan sælges til en tilstrækkelig høj pris til at kompensere for de højere produktionsomkostninger i Danmark, ellers vil dansk grisekød altid blot være andet valg i forhold til lokale produkter med en lavere salgspris og vores højere produktionsomkostninger. 

- Vi kan ikke løse vores udfordringer med besparelser og effektiviseringer alene, da det her også er et spørgsmål om forretningsmodel, men vi skylder vores andelsejere at skære helt ind til benet i den nuværende situation. Det vil i første omgang bidrage til at lukke en del af gabet til de andre europæiske lande. Samtidig er det et faktum, at effektivitet og maksimal udnyttelse af produktionsanlæggene er vejen til at tjene penge i fødevarebranchen. Det er ikke nyt for os, men efter vi samlede vores griseslagterier og forædlingsaktiviteter i én forretningsenhed for to år siden, har vi ikke været skarpe nok, så det retter vi op på nu, siger Jais Valeur. 

Som en konsekvens af effektiviseringsplanen sker der med øjeblikkelig virkning en række markante ændringer i ledelsen og organiseringen af BU Danish Crown.  

- Vi har en række talenter, som allerede kender vores virksomhed i detaljen. Nu får de – flankeret af en række bundrutinerede kolleger - mere ansvar, og jeg er ikke i tvivl om, at det hold kommer til at skrive sig ind i Danish Crowns historie, som dem, der flyttede Danish Crown fra at være et slagteri til at være en værdiskabende, moderne fødevarevirksomhed for både kunder og forbrugere, slutter Jais Valeur. 

Læs mere:

Farvel til ledelseslag og en markant profil