<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

På et ekstraordinært møde onsdag aften traf Danish Crowns bestyrelse den tunge beslutning at indstille slagteriet i Sæby til lukning. Antallet af grise til slagtning i Danmark er på ugebasis faldet med over 10 procent det seneste år, og derfor står Danish Crown med kapacitet til at slagte langt flere grise, end der hver uge leveres til koncernens slagterier. Derfor ser bestyrelsen desværre ingen anden udvej end at indstille et af koncernens seks griseslagterier i Danmark til lukning.

- Det er trist, at vi skal sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, men en så kraftig nedgang i antallet af slagtninger tvinger os til at reagere. Vi står i øjeblikket med en overkapacitet, der på årsbasis koster os over 300 millioner kroner, og det vil være uansvarligt overfor virksomheden og vores ejere ikke at tage de nødvendige skridt for at løse den udfordring, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown.

For få grise sendes til slagtning

Selv om priserne på grisekød i supermarkedernes kølediske er steget det seneste år, så har inflationen gjort det svært for mange danske landmænd at få sund økonomi i produktionen af slagtegrise. Derfor har en del af dem valgt at lukke deres stalde. Andre sælger nu deres grise til eksport, når de vejer omkring 30 kilo, fordi efterspørgslen på danske smågrise fra Polen og Tyskland er så stor, at det giver landmændene en fornuftig indtjening. Alt i alt betyder det, at antallet af grise, der bliver sendt til slagtning i Danmark, er faldet markant.

Hvis den udvikling skal vendes, og beskæftigelsen sikres for medarbejderne på de fem øvrige slagterier i Danmark, skal Danish Crown evne at løfte sin afregning for andelsejernes leverancer af grise, så den både matcher niveauet i Tyskland og sikrer, at landmanden tjener penge på at fede grisene op til slagtning.

- Det frustrerende i den nuværende situation er, at medarbejderne konstant har leveret en forbilledlig indsats, men i vores branche er det sådan, at det er helt afgørende, at slagterierne kører med en meget høj udnyttelse af kapaciteten, ellers bliver det simpelthen for dyrt at slagte hver enkelt gris, men det ændrer ikke på, at det er en tung beslutning, siger Per Laursen.

Mens 800 medarbejdere står til at miste deres job i Sæby, forventer Danish Crown at skulle ansætte op mod 450 nye medarbejdere i alt på slagterierne i Horsens, Ringsted og Blans ved Sønderborg indenfor det næste halve år. Det skyldes, at en del af den produktion, der i dag finder sted i Sæby, fremover skal ske på Danish Crowns andre slagterier.

- Efter flere års optur for vores ejere båret af en stor eksport til Kina vidste vi, at der var en risiko for produktionen af slagtegrise kunne falde, så bag beslutningen om at indstille slagteriet i Sæby til lukning ligger en omhyggelig og tilbundsgående analyse af situationen. Vores Feeding the Future-strategi er dog uændret, for vores fremtidige vækst skal ikke skabes ved at slagte flere grise, men ved at hæve værdien af vores kød og gennem produktion af attraktive og mere bæredygtige fødevarer, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Medarbejdere skal hjælpes videre

Det er Danish Crowns håb, at der er medarbejdere fra slagteriet i Sæby, som vil på at tage et job på et af de tre slagterier, der nu skal ansætte. Derfor står Danish Crown klar til at afholde en del af omkostningerne til transport i en periode eller give et tilskud til flytning.

Derudover vil virksomheden gennem en koordineret indsats forsøge at hjælpe de medarbejdere, der står til at miste deres job. Hver enkelt af de berørte medarbejdere vil blive inviteret til en samtale for at afklare hans eller hendes muligheder for ansættelse på en af Danish Crowns andre virksomheder. Alternativt vil medarbejderne blive tilbudt forskellige muligheder for kurser og uddannelse betalt af Danish Crown, som kan hjælpe dem til et job i en anden virksomhed.

- Mange af vores medarbejdere vil stå med en følelse af, at de har fået rykket tæppet væk under deres arbejdsliv. Derfor tager vi allerede i dag kontakt til Fødevareforbundet NNF, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland, så vi i fællesskab kan gøre mest muligt for at hjælpe dem. Slagteriarbejdere er heldigvis kendt som stabil og pålidelig arbejdskraft, og efter afskedigelserne i Sæby for et halvt år siden er knap 60 procent kommet videre, men det sker ikke af sig selv, fortæller Per Laursen.

Medarbejderne på slagteriet i Sæby blev kaldt sammen torsdag morgen og informeret om bestyrelsens beslutning