Loading...

Gennem det seneste år har Danish Crown klimacertificeret, hvad der svarer til cirka 90 procent af de grise, der leveres til koncernens danske slagterier. Der er indhentet data på alt fra foder over strømforbrug til gyllehåndtering hos selskabets andelshavere, og i gennemsnit har de nedbragt CO2-belastningen med 6,7 procent siden 2016.

- Vores ejere og Baltic Control har gjort et fantastisk stykke arbejde for at danne et overblik over den miljømæssige påvirkning hos hver enkelt landmand. Samtidig er jeg rigtigt glad for, at vores ejere samlet set har en målsætning om at nedbringe deres klimaaftryk med yderligere 4,1 procentpoint, inden de i 2022 igen får besøg af Baltic Control, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Danish Crown Ejerservice.

Danish Crowns ejere er blevet målt op imod en norm for udledning baseret på tal fra 2016, der viser, at en gris fra fødsel til slagtning udleder 239 kg. CO2. De foreløbige estimater viser, at grise fra andelshavernes stalde i dag udleder 6,7 pct. mindre CO2 end normen, eller hvad der svarer til 223 kg. CO2.

Den rigtige retning

En af de andelshavere, der er blevet certificeret, er Lars Ejner Larsen på Fyn. Han leverer årligt 22.000 grise til Danish Crowns slagterier, og hans certificering viser, at det indtil videre foregår med et aftryk 213 kg. CO2 pr. gris. Han glæder sig over, at han nu kender et estimat for sine klimatal og udviklingen heri.

- Landbruget har sig rykket meget, og det er positivt at se, at vi fortsat flytter os i den rigtige retning, siger han.

På hans bedrift sender han sin gylle til biogas – sammen med hyppig gylleudslusning reducerer det klimaaftrykket. Han regner dog med at blive endnu bedre. Målet for 2022 er derfor, at han skal ned på et klimaaftryk på 180 kg. CO2 pr. gris.

- Målet omkring en halvering af klimaaftrykket er ikke urealistisk på min bedrift. Min effektivitet både i stald og mark forventes yderligere forbedret frem mod 2030 og mon ikke der også kommer yderligere miljøteknologier, som vil bidrage. Derfor er det godt, at vi har fået gjort det konkret og sat os et mål, siger Lars Ejner Larsen.

110.250 tons

Hvis ejerne når de mål de har sat tre år frem, svarer det til en reduktion på 26,5 kg. CO2 pr. gris i forhold til normen fra 2016. Når det ganges op med Danish Crowns aktuelle slagtetal, giver det en samlet besparelse for primærproduktionen på 110.250 tons CO2 over de næste tre år eller 100 tons CO2 hver eneste dag.

- Jeg vil gerne rose vores ejere for ambitionsniveauet. De mål, som er lagt for 2022, ligger over det, vi havde forventet, og det viser meget godt, at landbruget på mange punkter, er mere fremsynede og omstillingsparate, end omverdenen er klar over. Det er et stærkt signal at tage med videre, og det viser, at vores målsætning om at nå en reduktion i 2030 på 50 procent bestemt er realistisk, siger Nicolaj Nørgaard.

Hvis landmændenes egne mål for 2022 indfries, vil den samlede CO2-reduktion hos Danish Crowns ejere være meget tæt på 30 procent i forhold til 2005. Dertil skal lægges den reduktion af CO2-udledningen, der opnås på Danish Crowns slagterier, men den er der endnu ikke tal for.

Mens Danish Crown opgør CO2-reduktion i forhold til udledning i 2005, så er Regeringens mål for CO2-reduktion beregnet med udgangspunkt i 1990. Derfor er tallene på nuværende tidspunkt ikke direkte sammenlignelige.

De mål, som er lagt for 2022, ligger over det, vi havde forventet, og det viser meget godt, at landbruget på mange punkter, er mere fremsynede og omstillingsparate, end omverdenen er klar over.

Nicolaj Nørgaard, direktør i Danish Crown Ejerservice.