<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Undersøgelsen koncentrerer sig om udarbejdelsen af Århus Universitets oksekødsrapporter fra 2015 og 2019.

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith foreløbige konklusion er, at Danish Crown reelt burde have stået som medforfatter på oksekødsrapporten fra 2019 på baggrund af sin involvering i at give tekstnære bemærkninger, valg af figurer, titel og forsidefoto. Det konkluderes videre, at selvom Aarhus Universitet burde have sikret, at Danish Crown stod som medforfatter, så har Danish Crown også selv et ansvar for at sikre, at det var tydeligt kommunikeret.

Det står ligeledes klart, at Danish Crown ikke har klart definerede rammer eller kodeks for samarbejde med forskningsinstitutioner.

Det er afgørende for Danish Crown at have en uafhængig forskning og et godt samarbejde om de store opgaver inden for klima og bæredygtighed, og derfor har Danish Crown bedt Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith om at arbejde videre og i den endelige rapport komme med en række anbefalinger til mulige interne initiativer og retningslinjer til fremtidig deltagelse i forskningsarbejde. Målet er, at retningslinjerne indarbejdes i virksomhedens code of conduct.

- Jeg er naturligvis ærgerlig over, at vi ikke har haft tydelige retningslinjer for og styring på samarbejdet med Århus Universitet omkring udarbejdelsen af oksekødsrapporterne. Det er ikke den enkelte medarbejders fejl, men manglende retningslinjer fra virksomhedens side, siger Preben Sunke, Group COO, Danish Crown.

- Jeg er imidlertid tilfreds med, at vi får klarlagt forløbet, så ingen kan beklikke vores integritet i forhold til det fremtidige samarbejde med forskningsinstitutioner, siger han.

Jeg er tilfreds med, at vi får klarlagt forløbet, så ingen kan beklikke vores integritet i forhold til det fremtidige samarbejde med forskningsinstitutioner