Loading...

Som en konsekvens af udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland indførte Danish Crown med virkning fra den 30. november 2020 midlertidigt en differentieret afregning for leverancer af grise. Fradraget er variabelt, og målet fra bestyrelsens har været at skabe en model, hvor det udelukkende er leverandører med en stor vækst i leverancerne af grise, der oplever fradrag i afregningen for de leverede grise.

- Vores hensigt har fra start været at sikre, at de stabile leverandører fortsat kan få deres grise slagtet planmæssigt. Det er fortsat målet, og der er ingen tvivl om, at de fleste af dem, der nu oplever fradrag i afregningen, skyldes en meget markant vækst i tilførslerne, men omvendt er der også en del tilfælde hvor stabile leverandører er blevet trukket, og det er vi nu ved at finde forklaringerne på, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown. 

Hver andelsejer har som udgangspunkt fået en kvote til levering af A-grise svarende til den enkelte andelsejers leverance af grise i det af de to seneste regnskabsår, hvor andelsejerne har leveret flest grise, plus fire procent. For at undgå træk i afregning på grund af tilfældigheder i leveringsmønsteret afregnes der på baggrund af et rullende gennemsnit for den enkelte andelsejers leverancer over både de seneste 5 og de seneste 13 uger. Alligevel er det op mod 10 procent af andelsejerne, der har oplevet fradrag i afregningen i den første 3-ugers periode.

- Det er nyt land for os. Derfor har ingen erfaringer med hvilke uregelmæssigheder i leveringsmønstrene, vi skal tage højde for, eller hvordan produktionsmønstrene ændrer sig, når forudsætningerne for vores erhverv fra den ene dag til den anden bliver ændret så drastisk, som det skete i september. Derfor lytter vi også til alle henvendelser, så vi på den baggrund løbende kan evaluere og tage stilling til om modellen skal justeres, siger Erik Bredholt.

Der har i de første uger med kvoter været mange spørgsmål og en del usikkerhed blandt andelsejerne. Hvad betyder det eksempelvis for leverandører med alt-ind-alt-ud produktion? Hvordan påvirker det andelsejere, der har øget staldkapaciteten gennem køb, leje, nybyggeri eller renovering? Er modellen korrigeret for de udsatte grise, jeg havde den 1. oktober? Spørgsmålene har været mange, men der er særligt en faktor, der har overrasket Ejerservice.

- Der er en klar tendens til stigende indsættelsesvægt. Når vi kigger på tallene for tredje kvartal 2020, så er den cirka to kilo højere end året før. Samtidig ser vi en stigende daglig tilvækst, og det betyder, at der i løbet af et år kan sendes flere grise til slagtning. Vi har et eksempel, hvor den daglige tilvækst er steget med 50 gram og indsættelsesvægten er to kilo højere. Det bliver i alt til ca. 6 kilo og dermed næsten en uge mindre i stalden for en slagtegris. Det er interessant, for det kan blive til mange ekstra grise på et år, fortæller Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Ejerservice i Danish Crown.

Han nævner også, at der er tilfælde, hvor en alt-ud-alt-ind leverandør ikke leverede grise i oktober-kvartal sidste år, men gjorde det i 2020. De bliver afregnet som B-grise, fordi det er en betragtelig afvigelse af leveringsmønstret.

Det ændrer ikke på, at en del andelsejere er blevet overrasket over at opleve fradrag i afregningen.

- Jeg oplever at der generelt er opbakning til tankesættet bag indførelsen af leveringskvoter, men desværre er der også nogle bump på vejen, som vi gerne havde været foruden. Det er endnu for tidligt at sige, om vi skal foretage nogle justeringer af modellen, men vi følger udviklingen tæt og vil informere løbende, siger Erik Bredholt.

Ejerservice registrerer alle henvendelse fra andelsejerne omkring kvotesystemet, og på den baggrund evaluerer amba-bestyrelsen, om den differentierede afregning fungerer efter hensigten.