Loading...

Dansk Kalv er vores kvalitetsprogram for kalveproduktion, som har særlig fokus på dyrevelfærd. Det program har vi videreudviklet, så gårdene nu også bliver klimakontrolleret. Det betyder løbende uvildig kontrol på gården, samtidig med at landmanden opstiller konkrete mål og arbejder aktivt for at nedsætte gårdens klimaaftryk. For eksempel arbejder landmanden med at optimere fodringen af kalvene, forbedre udbringningen af gylle på markerne og at udnytte gyllen til biogas, som er med til at opvarme mange husstande. 

Det danske kalvekød har et 60% lavere klimaaftryk end oksekød fra mange andre lande. Det er fordi vi i Danmark får mælk, yoghurt, ost og skyr fra de samme kreaturer og deres afkom, mens de i f.eks. Sydamerika, Nordamerika og Australien producerer kød for kødets skyld alene.

Restprodukterne fra kreaturslagterierne udnyttes blandt andet til biogasproduktion, der giver langt mere energi end slagterierne selv forbruger. Det er summen af mange tiltag, der skaber resultater. Rejsen er lang, men vi er godt på vej.

Det danske kalvekød har et 60% lavere klimaaftryk end oksekød fra mange andre lande.
Anders Peter går Klimavejen
Anders Peter Jensen har gennem mange år arbejdet målrettet på at nedbringe sin belastning af klima og miljø. Han udnytter dybstrøelse til biogas, han har indført fasefodring, han bruger foder fra egne marker og har LED-belysning og jordvarme.
Læs meget mere om alt det Anders Peter Jensen gør