<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

For fire år siden satte Danish Crown sig et strategisk mål om at løfte afregningen for ejernes grisekød med 60 øre pr. kilo i forhold til gennemsnittet i Europa. Det mål indfrier Danish Crown i regnskabsåret 2019/20, hvor det gennemsnitlige forspring til det europæisk indeks var på 131 øre.

- Det er et stærkt resultat. Vores store eksport til Asien og særligt Kina, som har været ramt af afrikansk svinepest, har sikret en høj løbende afregning til landmanden for grisekød. Samtidig har DAT-Schaub og vores aktiviteter inden for forædling løftet indtjeningen betragteligt. Det bekræfter os i, at vi så rigtig med vores 4WD-strategi om at skabe mere forædling på tværs af kategorier og markeder, og vi står med et styrket brand, der kan bidrage til en mere bæredygtig produktion, siger Jais Valeur, der er Group CEO i Danish Crown.

Danish Crowns omsætning stiger med otte procent til 60,8 milliarder kroner. Resultatet af den primære drift går 13 procent frem til 2,860 mia. kr., mens nettoresultatet lander på rekordhøje 2,141 mia. kr.

Heraf bliver over 1,6 milliarder kroner sendt ud til ejerne. Restbetalingen for leverancer af grise bliver 135 øre pr. kilo og 120 øre pr. kilo for søer, mens kreaturandelshaverne får en restbetaling på 125 øre pr. kilo. Derudover bliver der sat 112 mio. kr. ind på andelshavernes ejerkonti (PAK). For en ejer, der leverer 10.000 grise årligt, bliver det samlet set til cirka 1,3 mio. kr.

- Vores selskab står stærkere end nogensinde efter et år, hvor vi først fik en historisk høj betaling for vores grise, og derefter har set afregningen falde gennem et halvt år på grund af COVID-19 og senest udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland. Det er udefrakommende faktorer, der har ramt markederne, men det har ikke givet slinger i valsen i forretningen, og det ser jeg som en stor styrke, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

Verdensmarkedet for både grise- og oksekød har siden det tidlige forår været ramt af corona-krisen. Den løbende afregning for landmændenes leverancer faldt i perioden fra 1. marts til 1. oktober 2020 med 28 pct. for grise, 53 pct. for søer og 5 procent for kreaturer. Priserne på okse og kalvekød var, modsat grisene og søerne, allerede på et lavt niveau, inden COVID-19 ramte markederne.

- Medarbejderne har ydet en helt ekstraordinær indsats gennem corona-krisen. Vi har bevist, at vi har en robust forsyningskæde, selv om enkelte af vores fabrikker i perioder har været udfordret af COVID-19. Det har styrket vores relationer med kunderne, og derfor er det - på trods af en markant nedgang i salget til foodservice-segmentet i anden halvdel af regnskabsåret – lykkedes at opretholde en tilfredsstillende indtjening, siger Jais Valeur.

Der er generelt fremgang på tværs af koncernen. DAT-Schaub leverer et nyt rekordresultat med en fremgang i driftsindtjeningen på over 50 procent. Det svenske selskab KLS mere end fordobler sin indtjening, og Danish Crown Foods går over 30 procent frem båret af et godt marked for konserves og pizza-toppings. I polske Sokolow er indtjeningen fortsat god, men en svagere kurs på polske zloty får resultatet i danske kroner til at gå svagt tilbage.

Trods lave priser på oksekød har Danish Crown Beef i løbet af året formået at løfte indtjeningen. Den tyske del af forretningen præsterer langt bedre end for et år siden og er fortsat på vej frem. På det danske marked er der arbejdet målrettet med afsætningen, og så er der fortsat fremgang i produktiviteten på fabrikkerne. Sideløbende er udviklingen vendt i Scan-Hide, der fik ny ledelse i sommeren 2019. Selskabet er blandt Europas førende leverandører af kreaturhuder til læderindustrien og blev slået tilbage af corona-krisen, fordi læderindustrien lukkede ned, men resultatet er alligevel forbedret betragteligt.  

Fremgangen i indtjening er medvirkende til, at Danish Crowns balance og kapitalgrundlag er historisk stærkt. Efter frasalg i forrige regnskabsår, og en målrettet indsats i alle dele af koncernen, er den rentebærende gæld reduceret med 2,9 mia. kroner. Derfor er soliditeten nu på 33 pct. mod 26 pct. for et år siden, og den finansielle gearing er nedbragt fra 3,2 til 2,1.

- Retningen er rigtig i alle dele af forretningen, men der er stadig en del at hente gennem et øget samarbejde og stærkere integration på tværs af koncernen. Sideløbende kommer vi til at markere os endnu mere i bæredygtighedsdebatten med konkrete aktiviteter. Vi har lanceret en ambitiøs plan for brugen af soja, og inden udgangen af 2020 vil alle Danish Crowns danske leverandører af grise være en del af koncernens bæredygtighedsprogram Klimavejen, så vi har en stærk platform at lancere nye initiativer fra, siger Jais Valeur.

Bestyrelsens indstilling til restbetaling skal godkendes af repræsentantskabet senere i november.

Læs mere

Fremgang i Danish Crown Beef trods COVID-19

Rekordstort beløb fordeles blandt ejerne

DAT-Schaub og forædlingsselskaber på fremmarch

Fem skarpe til Erik Bredholt