Loading...

Restbetalingen er i år væsentligt højere end de foregående år. Er der udbetalt nok gennem den løbende notering i dette regnskabsår?

Det er altid et spørgsmål, vi har til debat, når vi udkommer med vores regnskab. Når jeg ser på året som helhed, så glæder jeg mig over en høj gennemsnitlig notering et rekordresultat, som giver en samlet ekstra betaling på 145 øre til andelshaverne, hvoraf de 135 øre udbetales som restbetaling nu. Ofte kan resultaterne svinge ganske meget fra måned til måned, så derfor kan der være tilfælde som i år, hvor restbetalingen bliver i den høje ende. Der vil jeg tillade mig at glæde mig over det faktum, at vi sammenlagt præsterer en afregning på 14,13 kr. pr. kg. over året, hvilket er 1,46 kr. over EU-indekset. Det er i min bog særdeles godkendt.

Bør man overveje en mere stringent restbetalingspolitik, så andelshaverne har en bedre fornemmelse af, hvad der venter ved udgangen af året?

Vi justerer løbende noteringen, og det skulle gerne give andelshaverne en god pejling på, hvilken retning selskabet bevæger sig i, men resultaterne kan vi kun offentliggøre i forbindelse med halvårsresultatet i maj og helårsresultatet i november. Det er ikke meget, og derfor arbejder vi også på at kunne give en bedre pejling til andelshaverne løbende. Det skal gøres med en vis forsigtighed, fordi resultaterne som nævnt kan
svinge en del fra måned til måned, og vi vil ikke risikere, at det skaber forvirring fremfor klarhed, ved at melde ud for tit.

Der har for ganske nyligt været væsentlige fald i noteringen, og kapaciteten er nu så presset, at der er indført både ventelister og leveringskvoter. Er det en positiv fremtid, som Danish Crown er på vej ind i?

Det vil jeg mene. Jeg er klar over, at andelshaverne har fået nogle meldinger på det seneste, som kan give lidt spørgsmål til, hvad der foregår i vores selskab. Vi har set stigende tilførsler siden sommeren, som givetvis i første omgang var drevet af vores gode konkurrenceevne. De er så steget betydeligt efter udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland og hele situationen med COVID-19. Det er vores vurdering, at det seneste løft er midlertidigt, og derfor fortsætter arbejdet med at sikre stabile leverancer på den lange
bane, for det vil være positivt for Danish Crown og dermed os som ejere.

Danish Crown indfrier sit mål om +60 øre pr. kg. efter at have udskudt det et år. Er det reelt ikke bare båret af markedsforholdene og ikke af udviklingen i selskabet?

Vi vidste, at 4WD-strategien var meget ambitiøs, da vi lancerede den. Hvad vi ikke vidste var, at verdensmarkedet for grisekød blev hårdt ramt af store prisfald, samtidig med at strategien ikke leverede resultater så hurtigt, som vi havde håbet. Det trak midlertidigt tæppet væk under os. Så jeg vil ikke sige, at det alene er markedsforholdene, der har været med os det seneste år. DAT-Schaub og forædlingsselskaberne bidrager med godt 70 procent mere end for fire år siden, så mener jeg, fremgangen er skabt bredt i selskabet og ikke kun er drevet af omstændighederne i markedet.

Hvad er førsteprioritet det kommende år?

Vi skal holde fast i den gode udvikling, som vi har i alle syv forretningsenheder og bevise, at strategien virker, for det er vejen til at levere stabilt gode resultater, også når markedsfordelene i Kina og resten af Asien normaliseres.