Loading...

Corona-pandemien har siden marts sat dagsordenen på det europæiske marked for okse- og kalvekød. Det kostede især i foråret, da COVID-19-pandemien ramte Europa i første omgang. På trods af udfordringerne med at afsætte særligt de dyre udskæringer som mørbrad, oksefilet og entrecote, så kommer Danish Crown Beef godt ud af regnskabsåret.

- Vi har i løbet af året styrket indtjeningen og kommer ud af regnskabsåret i en stærk position. Afregningen til vores ejere har, sammenlignet med resten af Europa, været konkurrencedygtig hen over året, men desværre på et lavt niveau. Det er priserne på det europæiske marked for okse- og kalvekød, som presser afregningen til de danske landmænd, fordi der er et stort udbud af særligt irsk, hollandsk og sydamerikansk kød, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Den udbetalte restbetaling til kreaturandelshaverne bliver 1,25 kr. pr. kg., og derudover indsættes 0,22 kr. pr. kg. på navn gennem ejerkonto (PAK) og forrentning af indestående. Alt i alt 1,47 kr. pr. leveret kg. i årets løb.

- De danske fabrikker har igen haft en stærk drift. Vi fortsætter med at øge produktiviteten og investerer fortsat i automatisering, men det er i høj grad takket være dygtige og fleksible medarbejdere, som har vist uforlignelig holdånd gennem COVID-19-pandemien, hvor vi gang på gang har skullet omstille os med meget kort varsel for at møde kundernes efterspørgsel og samtidig sikre, at vores ejere får deres dyr slagtet, siger Finn Klostermann.

- Derudover har ejerne udvist stor tålmodighed i forbindelse med slagtningerne, hvor vi har haft en god dialog hele vejen igennem. Det har været en stor styrke for vores virksomhed, at både ejere og medarbejdere har arbejdet efter samme mål – nemlig at komme så fornuftigt gennem pandemien som muligt, siger Finn Klostermann.

Samtidig er driften på de tyske fabrikker i Husum og Teterow løftet i løbet af året. Der er i årets løb ydet en betydelig indsats for at strømline slagteriet i Teterow, hvor der er indført Best Practice fra de danske slagterier. Det har løftet kvaliteten og driften markant, men der er stadig mulighed for yderligere udvikling.

Også i datterselskabet Scan-Hide har der overordnet set været markant fremgang i den daglige drift med den nye ledelse og forenklingen af ejerstrukturen. Virksomheden er fortsat udfordret på indtjeningen, men resultatet er løftet sammenlignet med sidste år.

- Markedet for huder har været meget hårdt ramt af COVID-19. Det europæiske centrum for forarbejdning af huder til læder ligger i det nordlige Italien. Her var alt lukket ned i 3-4 måneder i begyndelsen af året, og det har naturligt sat sig i Scan-Hides indtjening, siger Finn Klostermann.

Årets resultat løftes af de fællesejede selskaber i Danish Crown, og formand for Kreaturforum, Karsten Willumsen, glæder sig over det stærke bidrag.

- Vores andel i indtjeningen i de fællesejede forædlingsselskaber bidrager stærkt til det samlede resultat. Det har virkelig givet værdi at være en del af en stærk koncern, både når det kommer til indtjening, men lige så meget i form af adgang til stærke samarbejds- og samhandelspartnere, siger Karsten Willumsen.

Det manglende forbrug i Foodservice-sektoren på tværs af Europa har betydet, at detailhandlen har været en endnu vigtigere handelspartner for Danish Crown Beef, og Finn Klostermann glæder sig over, at der er taget markante skridt for at styrke salget og synligheden af dansk okse- og kalvekød på det danske hjemmemarked.

- Gennem året har vi kørt en række kampagner i samarbejde med vores kunder i detailhandlen, hvor vi sammen tager ansvar for at positionere dansk okse- og kalvekød stærkt i danskernes bevidsthed. Det gælder først og fremmest kampagner for Dansk Kalv og Dansk Kødkvæg, men også hakkekødet og de ædle udskæringer er der arbejdet målrettet med gennem kundernes kampagner.

Derfor er det også en positiv CEO, der kigger ind i næste regnskabsår.

- Vi har taget væsentlige skridt fremad. Danish Crown Beef står som organisation et godt sted. Vi får det bedste ud af vores faciliteter, og vi har et godt samarbejde med vores kunder. Målet for det kommende år er at holde momentum i organisationen, fortsætte den positive udvikling i Tyskland og i Scan-Hide og samtidig komme endnu tættere på de danske kunder og forbrugere gennem fortsat fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd, siger Finn Klostermann.