Loading...

Ud over restbetalingen belønnes ejerne også for Danish Crowns stærke resultat, når en del af overskuddet sættes på navn på hver enkelt andelshavers ejerkonti og ved forrentning af det beløb, den enkelte ejer har indbetalt på sin andelshaverkonto.

En leverandør af grise får i år udbetalt 135 øre pr. kilo i restbetaling. Derudover indsættes der 8,9 øre pr. kilo på ejerkontoen, og så forrentes indestående på andelshaverkonti med et beløb svarende til 2,8 øre pr. kilo. I alt bliver det til 146,7 øre pr. kilo for leverancerne i regnskabsåret 2019/20.

Leverandører af søer får udbetalt 120 øre pr. kilo i restbetaling. Derudover indsættes der 8,9 øre pr. kilo på ejerkontoen, og så forrentes indestående på andelshaverkonti med et beløb svarende til 3,6 øre pr. kilo. I alt bliver det til 132,5 øre pr. kilo for leverancerne i det forløbne regnskabsår.

Andelshavere i Danish Crown Beef får udbetalt 125 øre pr. kilo i restbetaling. Derudover indsættes der 17,8 øre pr. kilo på ejerkontoen, og så forrentes indestående på andelshaverkonti med et beløb svarende til 4,2 øre pr. kilo. I alt bliver det til 147 øre pr. kilo pr. kilo okse- eller kalvekød i regnskabsåret 2019/20.

Det samlede beløb til ejerne beløber sig til 1.730 mio. kr.