Loading...
Hvad skyldes klimaforandringerne?
Klimaet på jorden har altid ændret sig. Siden start 1950-erne er der dog sket en markant temperaturstigning, som skyldes menneskers stadigt stigende udledning af drivhusgasser.

Drivhusgasser i atmosfæren holder på solens varme, som glasset gør det i et drivhus, men når vi udleder for mange drivhusgasser, så bliver drivhuseffekten forstærket og så stiger temperaturen.

De menneskeskabte klimaforandringer skyldes en enorm udledning af CO2 og metangas inden for industriel produktion og transport, når man bræger fossile brændstoffer som kule, olie og gas.

Landbruget og hele produktionen af kød og fødevarer hænger uløseligt sammen med klimaforandringerne, fordi vi både bidrager til dem og mærker konsekvenserne heraf. Hos Danish Crown og vores mange dygtige landmænd udleder vi CO2 og metangasser i vores produktion af fødevarer. Samtidig er det altafgørende for os alle at værne om den jord, som vores landmænd arbejder med, og som vi i dag og i fremtiden alle sammen er afhængige af.  

Vi er godt i gang med en bæredygtig omstilling. Vi har store ambitioner, og hver eneste dag tager vi små skridt i den rigtige retning.

Ambitionen om klimaneutral kødproduktion

Kød er i dag en naturlig del af kosten for mange mennesker verden over og en kilde til vigtigt protein og næring. Og det mener vi fortsat, at det skal være i fremtiden – men ikke på bekostning af vores planet. Derfor har vi hos Danish Crown udviklet en ambitiøs strategi for en bæredygtighed omstilling i alle led af vores produktion.

Målsætningen for 2030 er at halvere klimapåvirkningen fra vores kødproduktion med 50% sammenlignet med 2005. Og ultimativt har vi en vision om en fuldstændig klimaneutral kødproduktion i år 2050.

Det kræver grundlæggende og gennemgribende forandringer i alle led – lige fra gården til slagteriet og til emballeringen i køledisken. Små og store tiltag. Åbenlyse og innovative løsninger. Lige fra ansvarligt produceret soja i dyrenes foder til mere klimavenlig emballage til restprodukter fra vores fabrikker, der omdannes til biogas og grøn energi. 

0%

Vi ser en fremtid i 2050, hvor vores kødproduktion vil være klimaneutral (netto-nul)

50%

Så meget vil vi reducere klimapåvirkningen fra vores kødproduktion inden 2030 sammenlignet med 2005

90%

af grisene, der leveres til vores danske slagterier kommer fra landmænd, der går Klimavejen

Landmænd går Klimavejen

Vi er allerede godt i gang: I dag er det 90%, og i 2021 vil alle grise, der bliver leveret til vores danske slagterier komme fra klimakontrollerede gårde. Fra landmænd, der går ”Klimavejen” – Danish Crowns bæredygtighedsprogram for landmænd, som sikrer, at de har målsætninger og handlingsplaner for en bæredygtig omstilling af deres gård.

Landmændene går blandt andet Klimavejen ved at investere i LED belysning og energibesparende ventilatorer i staldene, ved at øge den i forvejen høje andel af lokalt produceret foder og ved at ekspedere gylle hurtigere til biogasanlæg, så man reducerer udledningen af metangas. Med dem og mange andre tiltag har landmændene allerede gjort en stor forskel i en mere bæredygtig retning. Rejsen er lang, men vi arbejder skridt for skridt for en mere bæredygtig fremtid for fødevarer.

18%

reduceret udledning af drivhusgasser på danske gårde med grise fra 2005 til 2016

7%

reduceret udledning af drivhusgasser fra Danish Crowns slagterier fra 2005 til 2016

2.100+

danske landmænd vil definere bæredygtighedsmål for deres egne gårde

Kød med kvalitet og mindre klimaaftryk

Danish Crown er i dag en af verdens største eksportører af grisekød, og vores kød er efterspurgt over hele kloden, fordi vi altid har leveret høj kvalitet. Det vil vi blive ved med – men vi vil fremover også vurdere kvalitet på, hvilket klimaaftryk vores kød efterlader.

Vi har allerede gjort gode fremskridt: På de klimakontrollerede gårde har vi mindsket grisenes klimafodspor med 25% pr. kg kød siden 2005 gennem optimering af dyrenes foder, hurtigere udslusning af gyllen m.m.

Klimavenlig kalveproduktion

Også vores landmænd, som arbejder med kalveproduktion, har gjort lignende tiltag. Det betyder, at vores danske kalvekød og kød fra malkekvæg i dag har et 60% lavere klimaaftryk end oksekød fra mange andre lande. Det skyldes blandt andet, at vi i Danmark får mælk, ost, yoghurt og skyr fra samme dyr, mens man andre steder i verden ofte kun producerer kød for kødets skyld alene.