<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I efteråret 2019 bad Danish Crown Advokatfirmaet Poul Smith om at undersøge Danish Crowns rolle i forbindelse med tilblivelsen af den såkaldte ”Oksekødsrapport”, samt en række andre forskningsprojekter, hvor Danish Crown har samarbejdet med særligt Aarhus Universitet.

Konklusionen var klar. Danish Crown havde i fire tilfælde bidraget på en måde og i et omfang, så Danish Crown burde være opført som medforfatter til rapporterne.

- Jeg er glad for, at vi valgte at iværksætte den undersøgelse. Advokaternes konklusioner er bestemt ikke noget vi er stolte af, men omvendt fik vi samtidig sort på hvidt, hvad vi skulle have gjort anderledes. Det satte gang i en proces, hvor vi har ryddet op, lagt helt præcise retningslinjer for samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og nu ser vi fremad, siger Preben Sunke, COO i Danish Crown.

Danish Crown har med udgangspunkt i advokatrapporten formuleret procedurer og politikker for samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

- Det er helt centralt for os at kunne deltage i forskningsprojekter, hvis vi skal bidrage til at løse de udfordringer, vi står med på blandt andet bæredygtighed. Derfor har vi investeret mange kræfter i at give vores medarbejdere brugbare værktøjer at støtte sig til, så vi sikrer Danish Crowns integritet bedst muligt, fortæller Preben Sunke.

Som en del af advokatrapporten blev det også undersøgt, om der var problemer i forhold til integriteten for de medarbejdere, der bidrog med materiale til rapporterne og habiliteten for de ledelsesrepræsentanter i Danish Crown, der af landbrugserhvervet er udpeget til bestyrelserne i landbrugets fonde.

I den sammenhæng har advokatundersøgelsen konkluderet, at der ikke var habilitetsproblemer, bl.a. fordi ingen af rapporterne har haft som formål at fremme Danish Crowns markedsposition i Danmark på bekostning af branchens øvrige aktører. Samtidig har de pågældende bestyrelsesmedlemmer, på det tidspunkt hvor bevillingsansøgningerne blev behandlet i landbrugets fonde, ikke været bekendt med at Danish Crown-ansatte i realiteten senere burde have figureret som medforfatter til rapporterne, så derfor havde de reelt ikke mulighed for at erklære sig inhabile.

- Spørgsmål om habilitet er alt andet end enkelt. I starten af 2020 konkluderede advokatrapporten, at der muligvis var habilitetsproblemer i forbindelse med bevillingen af midler til de fire projekter. Den konklusion hvilede dog ikke på et fuldstændigt grundlag, hvilket vi allerede dengang gjorde opmærksom på. Derfor har vi senest bedt advokaten om at undersøge dette spørgsmål til bunds. Efter yderligere undersøgelser har advokaten konkluderet, at der ikke var problemer med habiliteten i forbindelsen med bevillingerne til de fire rapporter, siger Preben Sunke.

På baggrund af den seneste undersøgelse vil Danish Crown nu udarbejde guidelines, så medarbejdere og andelsejere er bevidste om, hvad de skal være opmærksomme på omkring integritet og habilitet, når de samarbejder med forskningsinstitutioner eller siger ja til bestyrelsesposter i fonde eller selskaber med tilknytning til landbruget eller Danish Crown.