Loading...

Vores danske grise er klimakontrollerede. Det betyder, at grisene kommer fra en af vores danske gårde, som har tilsluttet sig Danish Crowns bæredygtighedsprogram, Klimavejen. Landmænd, der går Klimavejen, forpligter sig blandt andet til systematisk at samarbejde med Danish Crown om deling af produktionsdata og informationer, der målrettet understøtter Danish Crowns klimavision og klimamål om at reducere klimaaftrykket med 50% inden 2030. Det er den første milepæl på rejsen mod visionen om at producere kød klimaneutralt i 2050.

I Danmark omfatter bæredygtighedsprogrammet en certificering efter Danish Crowns interne bæredygtighedsstandard for griseproducenter. Certificeringen indebærer i praksis, at landmanden sætter treårige mål for, hvordan gården vil reducere CO₂-udledningen frem mod 2030 samt forbedre sig på en række andre områder inden for miljø, dyrevelfærd og social ansvarlighed. Landmanden udarbejder også en handlingsplan for, hvordan gården vil nå målene og rapporterer løbende udvalgte produktionsdata og informationer til Danish Crown.

Certificeringen foretages af en uafhængig instans, Baltic Control, som kontrollerer landmændene minimum hvert tredje år, hvor datagrundlag, mål og handlingsplaner gennemgås og fremdriften mod 2030-målet vurderes.

Danish Crown samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene. På den måde er Danish Crown med til at sikre, at der løbende er fremdrift og hjælper landmænd, der har svært ved at nå sine mål, tilbage på sporet.

I 2020 havde de certificerede gårde reduceret deres CO₂-udledning pr. gris med omkring 23,2% i gennemsnit i forhold til 2005. Det er næsten halvvejs mod målet om at reducere klimaaftrykket med 50% inden 2030. Landmændene satte i 2019 et mål om at ville reducere CO₂-udledning pr. gris med 30% i gennemsnit i 2022 i forhold til 2005.

Hvis vi antager, at antallet af leverede grise forsat er 10,5 millioner pr. år i 2022, vil landmændene, når de har opfyldt deres 2022-mål, have bidraget med en samlet besparelse på 100 ton CO2-ækv. pr. døgn. Til sammenligning udleder en dansk husstand ca. 14,5 ton årligt.