Loading...

Alle vores danske grise er klimakontrollerede. Det betyder, at grisene kommer fra en af vores danske gårde, som har tilsluttet sig Danish Crowns bæredygtighedsprogram Klimavejen. Landmænd, der går Klimavejen, forpligter sig til at reducere klimaftrykket med 50% inden 2030. Det er den første milepæl på rejsen mod visionen om at producere kød helt klimaneutralt i 2050.

Programmet indebærer at landmanden sætter treårige mål for hvordan gården vil nedsætte klimaaftrykket samt forbedre sig på en række andre områder inden for miljø, dyrevelfærd og socialt ansvar. Hver landmand fastlægger derfor en baseline for CO₂-udledningen pr. opdrættet gris, så landmanden kan vurdere sin præstation i forhold til sit eget mål.

Kontrollen udføres af Baltic Control, en uafhængig instans. Vores danske landmænd auditeres mindst hvert tredje år for at vurdere fremdriften i arbejdet frem mod 2030-målet.

Danish Crown samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene. På den måde er Danish Crown med til at sikre, at der løbende er fremdrift og hjælper landmænd, der har svært ved at nå sine mål, tilbage på sporet.

Siden 2005 har de danske landmænd reduceret deres CO₂-udledning med omkring 25% i gennemsnit. Det er halvvejs mod målet om at reducere klimaaftrykket med 50% inden 2030.

Landmænd, der går Klimavejen, forpligter sig til at reducere klimaftrykket med 50% inden 2030.