Loading...

I Danish Crown sætter vi dyrevelfærd højt og ønsker at motivere kunderne til at træffe bevidste og bæredygtige valg. Vi producerer allerede en lang række specialgrise som økologiske grise, Frilands-grise, Bornholmer-grise, Antonius-grise og senest OUA-grise, som er kød fra grise opdrættet helt uden antibiotika.

Derudover har vi også indført en række tiltag, der ligger ud over EU's minimumskrav til dyrevelfærd, som betyder, at vi på flere indsatsområder er foran vores nabolande. De 20 danske særkrav til dansk griseproduktion betyder bl.a., at beskæftigelses- og rodemateriale skal være af naturlig oprindelse som halm eller træ, mens det er i andre EU-lande er tilladt at give dyrene jernstænger at bide i.

Vi har indført et krav om halm i stalden hos drægtige søer og krav til antal specialstier til drægtige søer. Desuden er der overbrusning i alle stalde til grise over 20 kg for at sikre grisene et godt staldklima, og siden 1. januar 2019 er der krav om lokalbedøvelse i forbindelse med kastration af pattegrise.

Når det gælder brug af penicillin og antibiotika, er medicinforbruget på gårdene nøje overvåget og godkendt af de tilknyttede dyrlæger. Antibiotikaforbruget i dansk husdyrhold er blandt verdens laveste.

Antibiotikaforbruget i dansk husdyrhold er blandt verdens laveste.
Samlet politik for dyrevelfærd
Her kan du hente vores samlede politik for dyrevelfærd.

Opdræt uden antibiotika

Der findes ikke antibiotikarester i dansk grisekød. Derudover ønsker vi at reducere forbruget af antibiotika i grisebesætninger, og derfor introducerede Danish Crown sidste år også kød fra grise opdrættet helt uden brug af antibiotika – den såkaldte OUA-gris.

De særlige OUA-grise må aldrig blive behandlet med antibiotika. Når en gris bliver syg, skal den naturligvis behandles, og den tages så ud af OUA-programmet og opdrættes som almindelige, konventionel gris. Forskellen i de to opdrætsformer ligger i forebyggelse versus helbredelse. Ideen til OUA-grisen kom fra visionære landmænd, som ofte har været ildsjæle bag mange bæredygtige tiltag.

Der findes ikke antibiotikarester i dansk grisekød.

Dyrevelfærd under transport

I Danmark er vi førende, når det gælder sikker dyretransport. Alle vores lastbiler har moderne ventilationsforhold, etagehøjder, rumopdeling, strøelse, overdækning, krav til belægningsgrader samt krav til, at chaufførerne er uddannede til at transportere levende dyr.

Dansk lovgivning tillader otte timers transport af grise, mens EU-grænsen er 24 timer. Vores grise transporteres i gennemsnit to-tre timer.

Alle vores slagterier ligger tæt på de store opdrætsområder, så transporttiden for dyrene er så kort som muligt. Derfor slagter vi i byer som Sæby i Nordjylland, Blans i Sønderjylland, Herning, Ringsted og Rønne.

Dyrevelfærd på slagteriet

Glade og sunde dyr giver det bedste kød. Derfor er det hverken i dyrets eller forbrugerens interesse at stresse grisene. Vi tager hånd om dyrenes trivsel og holder øje med deres adfærd gennem alle faser af produktionen fra gård til transport og slagtning. Bl.a. er det forbudt at anvende strøm og stød til slagtegrise både på gården og i slagteriet – og har været det siden 2009.

Opstaldning af dyr

Når dyrene ankommer til slagteriet, bliver de lukket ind i en helt almindelig stald, som ligner den, de kommer fra på gården. Grise er flokdyr, som helst vil bevæge sig opad og mod lyset – og være sammen med dem, de kender. Derfor følges grisene med deres egen flok fra gården, og derfor har rampen op til slagteristalden en stigning på to grader.

Grisestierne i slagteristalden er indrettet til maksimalt 16 dyr ad gangen, så grisene ikke slås, og så de hele vejen igennem slagteriet bevæger sig i flok, som de bedst kan lide.

Det giver god dyrevelfærd, men også god sporbarhed – vi har 100 pct. sporbarhed tilbage til landmanden.

Bedøvelse

Efter at grisene er blevet opstaldet på slagteriet, sørger vi for, at de falder til ro og er rolige og trygge, før vi går i gang med bedøvelse og slagtning – det sikrer den bedste kødkvalitet.

De levende dyr bliver bedøvet med kuldioxid, som er den mest skånsomme måde at bedøve grisene på. Dette sker i grupper af maksimalt otte dyr ad gangen. Bedøvelsen sikrer, at dyret ikke mærker noget, når det efterfølgende bliver stukket og afbløder.

Igennem hele flowet håndteres dyrene af professionelt og trænet personale. Alle vores medarbejdere i stalden har en officiel uddannelse i dyrevelfærd. Og derudover har vi egne dyrlæger ansat, der sikrer fagligheden gennem hele forløbet.