Loading...

Danish Crown inviterer til en staldstudietur, hvor der sættes fokus på det optimale byggeri af stalde til slagtegrise set ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Dermed lægges der op til endnu en tur ovenpå den første i midten af juni, hvor deltagerne kunne se tre typer stalde og høre mere om overvejelserne bag hvert enkelt byggeri.

- Vi havde en rigtig god og udbytterig tur i juni, hvor flere gav udtryk for, at det satte tanker i gang at høre den praktiske erfaring med staldene. Faktisk var der nogle deltagere, som på forhånd mere eller mindre havde besluttet sig for en staldtype, men som efter studieturen fik ny inspiration og andre tanker, siger Thomas Abildgaard Rasmussen, der står for turen.

Selve turen løber af stablen d. 28 og 29 september, hvor der bliver mulighed for at se en rundbuestald, en panelstald og en AgriFarm-stald. Derudover vil der også blive præsenteret erfaringer med en traditionelt bygget tvillingestald i workshoppen. Du kan læse mere om programmet og de enkelte stalde her.

Mulighed for sparring

Udover muligheden for at se de forskellige stalde, vil der også være tid til sparring med de øvrige deltagere på turen, som går med byggetanker samt eksperter fra Danish Farm Design og Danish Crown Ejerservice.

- Staldstudieturen skal sætte fokus på det optimale byggeri til slagtegrise både ud fra et økonomisk og fagligt perspektiv. Her kan ejerne se staldende i drift og stille spørgsmål til folk med erfaringer i lige netop den type byggeri, som de måske overvejer. Samtidig kan man også drøfte sine byggetanker med de øvrige deltagere og Danish Crown Ejerservice, siger Thomas Abildgaard Rasmussen, der står for turen.

Turen er for Danish Crowns ejere, og deltagerne dækker selv omkostningerne til forplejning og overnatning, som koster kr. 2.000,- pr. deltager.

Tilmelding på www.danishcrown.com/ejer (via Ejersiden) eller appen ”Ejer” under Arrangement tilmelding (kræver login). Tilmelding senest d. 20. september 2021.

Spørgsmål til Thomas Abildgaard Rasmussen, THARA@danishcrown.com eller tlf.: 2171 7735

Webinar om miljøteknologi

For at komme så godt som muligt omkring de forskellige parametre i byggeriet af en ny stald, planlægger Danish Crown Ejerservice også et webinar omkring miljøteknologi mandag den 11. oktober kl. 15.00-17.00

- På den første staldstudietur opstod der et ønske om mere viden om investering i miljøteknologi. Hvilken effekt de enkelte miljøtiltag har, størrelsen på investeringen og udgiften til drift. Det hjælper vi selvfølgelig gerne med, og derfor har vi nu planlagt at lave et webinar, hvor de enkelte teknologier gennemgås, som vil være en naturlig forlængelse af selve staldstudieturen, siger Thomas Abildgaard Rasmussen.

Hold øje med Danish Crown Porks nyhedsmail om torsdagen for mere information omkring webinaret.