<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Omstilling har været nøgleordet i Danish Crown i den første halvdel af regnskabsåret 2021/22. Efter 2½ år med en enorm efterspørgsel fra særligt Kina er både salg og produktion stillet om til at møde efterspørgslen i Europa og fra lande som USA, Australien og Japan.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en krævende omstilling, fordi vi samtidig har haft vækst i tilførslen af grise fra vores andelsejere. Vores medarbejdere har leveret en fantastisk indsats og arbejdet sig gennem udfordringerne. Derfor kommer vi ud af halvåret med et solidt og acceptabelt resultat, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Danish Crowns omsætning steg i første halvdel af regnskabsåret med 3,6 pct. fra 28,9 til 29,9 mia. kr. Omkostningerne til produktion og distribution voksede dog samtidig med 4,8 procent til 27,7 mia. kr., og det slår igennem på resultatet efter skat, som går tilbage fra 1,3 mia. kroner til 1,1 mia. kr. Samtidig har det inflationspres, der lige nu sætter den økonomiske dagsorden globalt og dermed påvirker Danish Crown, vist sig at være betydeligt større end ventet gennem halvåret. Omkostningerne til først og fremmest transport, emballage og energi er vokset med cirka en halv milliard kroner.

- Kombinationen af stigende omkostninger og et svagt marked var vores virkelighed i regnskabsårets første måneder. Det gjorde det selvsagt svært at komme igennem med de nødvendige prisstigninger. Det har ændret sig efterhånden som COVID-19 har sluppet sit tag i Europa, men vi er stadigvæk ikke, hvor vi skal være, fordi stort set alle omkostninger fik endnu et løft efter Ruslands invasion af Ukraine, siger Jais Valeur.

Mens indtjeningen i Danish Crowns forædlingsselskaber falder tilbage på grund af de stigende omkostninger til både råvarer, emballager, transport og energi, så fortsætter fremgangen i DAT-Schaub, der forarbejder dele af grisen til fødevareingredienser og råvarer til medicinalindustrien. Aktiviteterne og omsætningen vokser, og DAT-Schaub leverer endnu engang en rekordindtjening og en fremgang på 17 pct.

Priserne på oksekød er løftet betydeligt i perioden. En positiv udvikling i driften og et lavt udbud af oksekød i Europa har ført til stigende afregningspriser. De to kreaturslagterier i Tyskland og Scan-Hide, der forarbejder kreaturhuder til læder, udvikler sig positivt, så Danish Crown Beef står samlet set stærkt.

I januar lancerede Danish Crown med succes sin første store serie af plantebaserede produkter under varemærket Den Grønne Slagter. Sokolow i Polen og KLS i Sverige har også bidt sig fast i markedet for plantebaserede fødevarer på deres respektive hjemmemarkeder, og til efteråret vil sortimentet blive udvidet med nye produkter.

- Vi har et stærkt set-up, som giver grobund for optimisme gående fremad, men vi er ikke, hvor vi skal være. For første gang i to år indfrier vi ikke vores målsætning om at levere en betaling for grise, der er 60 øre bedre end EU-indekset. Økonomien på gårdene er presset lige nu på ryggen af de massive prisstigninger på foder og energi, så den centrale opgave er at få genskabt vores konkurrenceevne, siger Jais Valeur.

I første halvdel af regnskabsåret var Danish Crown 20 øre foran EU-indekset, når man forudsætter en restbetaling på niveau med sidste år.

 

Nøgletal for Danish Crown*

         

 

1. halvår

1. halvår

1. halvår

1. halvår

1. halvår

mio. kr.

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

Nettoomsætning

29.972

28.937

31.834

30.567

30.118

Resultat af primær drift (EBIT)

1.396

1.653

1.750

1.070

1.263

Periodens resultat

1.107

1.335

1.391

786

1.024

 

       

 

Balancen

27.441

25.217

25.836

29.648

26.540

Egenkapital (inkl. minoriteter)

7.657

7.556

7.368

7.195

7.155

 

       

 

Andelsejernes leverancer, mio. kg.

680

668

607

631

642

* Koncernregnskabstal inkl. Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Herunder kan du læse mere om halvårets gang i Danish Crown Beef og Friland.

Vores medarbejdere har leveret en fantastisk indsats og arbejdet sig gennem udfordringerne. Derfor kommer vi ud af halvåret med et solidt og acceptabelt resultat.