<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

På Danish Crowns griseslagterier har medarbejderne i dag fat i op til 15 kg tunge delstykker af grisen, når de skal hænges op eller tages ned fra stativer. Det er en af de mest belastende arbejdsopgaver på slagterierne, fordi det er tunge løft, der gentages mange gange.  

Ved hjælp af en nyudviklet robot, der lige nu testes på slagteriet i Blans, belaster denne opgave ikke længere medarbejderne på det sønderjyske slagteri. Robotten kan nemlig håndtere alle delstykker af grisen i både nedtagning og ophængning, så medarbejderne ikke skal foretage de mange tunge løft. Planen er at lignende robotter skal installeres på alle Danish Crowns danske griseslagterier inden 2026 - en investering på et trecifret millionbeløb. 

- Det er et fokusområde at eliminere de tungeste løft. Vi vil hjælpe medarbejderne og sikre, at Danish Crown er et godt og interessant sted at arbejde. Robotterne er et epokegørende skift i forhold til at arbejde med kompleks automatisering. Udviklingen af dette robotsystem er noget, der virkelig batter, og som kan flytte noget på tværs af vores slagterier, siger Henrik Andersen, der er teknisk direktør i Danish Crown. 

Kvantespring i automationen af fødevarebranchen 

Danish Crown har et mål om, at de mest belastede arbejdspladser skal være fortid på de danske arbejdspladser i senest 2026. Det er opgaver som f.eks. nedtagningen og ophængningen af delstykker, der er tungt, gentagende arbejde. Øget automatisering reducerer således muskel- og skeletbesvær (MSB). 

- Slagteribranchen har fortsat meget hårdt arbejde. Derfor har vi et kæmpe ansvar for at reducere, og på sigt helt fjerne, de fysisk nedslidende arbejdsopgaver på slagterierne. Vi skal kunne tilbyde jobs, man kan varetage et helt arbejdsliv uden at blive slidt ned. Den nye robot er et stort skridt i den rigtige retning, fordi den fjerner mange af de tunge løft, der belaster især skuldrene og albuerne hårdt, siger Rikke Dencher Aagaard, direktør for miljø og arbejdsmiljø i Danish Crown, som også peger på, at rokade mellem arbejdsopgaverne på slagterierne er et vigtigt værktøj i et minimere de tunge løft. 

Robotprojektet har i skrivende stund været undervejs i 1,5 år, og det kan måske lyde af lang tid, men med et projekt af denne kaliber er det faktisk utrolig effektivt. Det er et resultat af, at Danish Crown selv har stået for langt størstedelen af udviklingen, og at der har været et stærkt samarbejde mellem flere afdelinger og ikke mindst medarbejderne på slagteriet i Blans.  

- Alene robotsystemet er et kvantespring inden for automationen i den danske fødevarebranche, men det er også lidt af et kvantespring, at vi som produktionsvirksomhed nu selv er i stand til at udvikle avancerede systemer som dette. Det kan vi godt være stolte af, siger Henrik Andersen, der tilføjer, at håndteringen af biologisk materiale gør udviklingen af robotter mere kompleks. Til sammenligning er det lettere at lave robotter, som skal flytte ølflasker, idet flaskerne er helt ens, mens kød og fødevarer kan variere i størrelse, vægt og udformning. 

Faktaboks

I Blans har ingeniører fra Danish Crown arbejdet og testet robotterne, der skal aflaste medarbejdere i produktionen. Her arbejdes der med 15 kilo tunge delstykker, der skal tages ned eller hænges op. Det sker på stativer, der grundet deres udseende i dagligdagen kaldes ”juletræer”. Løftene er nogle af de tungeste på slagterierne. Robotten, som er udviklet hos Danish Crown, står for både for ophængning og nedtagning og fjerner dermed løftene fra medarbejderne. En robotarm tager delstykkerne ned fra ”juletræet” og lægger det på båndet, mens en anden robotarm løfter stykkerne op på et rullende stativ. 

Alene robotsystemet er et kvantespring inden for automationen i den danske fødevarebranche, men det er også lidt af et kvantespring, at vi som produktionsvirksomhed nu selv er i stand til at udvikle avancerede systemer som dette.