<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I forsommeren 2021 havde Danish Crown fuld fart på eksporten til Asien, og priserne på grisekød var attraktive globalt. COVID-19 og vækst i landets egen produktion af grise satte en brat stopper for salget til Kina, og siden fulgte Ruslands invasion af Ukraine, der fik inflationen til at eksplodere og sendte forbrugertilliden til tælling. Massiv efterspørgsel og historisk gode priser er derfor afløst af tilbageholdende forbrugere og en lav eksport til de attraktive markeder uden for Europa. 

- Det er voldsomme forandringer, der er sket på meget kort tid. Vi kan ikke ændre udviklingen i markedet, men vi kan gøre noget ved vores egen forretning. Vi lagde vores strategi på ryggen af et stabilt og stærkt marked og positive fremtidsudsigter. Nu er alt vendt på hovedet, og derfor har vi gentænkt vejen til at nå de mål, vi har sat os, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown. 

For at styrke vores konkurrenceevne og sikre kapital til de planlagte investeringer har ledelsen gennemgået hele Danish Crowns forretning med det formål at skære omkostninger og trimme processer og funktioner.  

Samtidig bliver alle funktioner fra salg over produktion og servicefunktioner til administrationen strømlinet. Det skal blandt andet ske gennem en forenkling af koncernstrukturen, hvor eksempelvis salgsselskaber udenfor Danmark fusioneres eller nedlægges. Det er en omfattende proces, som forventes at løbe over de kommende seks måneder. For alle ændringer er det gældende, at de vil ske på en måde og i et tempo, der ikke vil være til gene for kunderne. Målsætningen er at nedbringe omkostningerne med 400 millioner kroner årligt. 

I alt forventes 150 funktionærstillinger nedlagt, heraf vil omkring 100 forventeligt være i Danmark. Det vil primært være i forretningsenheden Danish Crown, som blev skabt gennem en sammenlægning af Danish Crown Pork og Danish Crown Foods, men der vil også ske en reduktion af koncernfunktionerne. 

- Det er trist at skulle sige farvel til så mange dygtige medarbejdere, men vi har reelt ikke noget valg i den nuværende situation. Omkostninger, effektivitet og en stram forsyningskæde hele vejen fra landmanden ud til forbrugerne er helt centralt i det marked, vi står i lige nu. Derfor vil jeg også gerne understrege, at det ikke er den enkelte, der ikke har levet op til sit ansvar, men at det er den ekstraordinære situation, som vi står i, der desværre kræver en tilpasning af organisationen, siger Jais Valeur.  

Hvad der kommer til at ske på koncernens fabrikker og slagterier i det kommende år, vil i høj grad afhænge af markedsudviklingen. Det første skridt i retning af et mere effektivt produktions-setup blev taget i Tyskland i forrige uge, hvor en fabrik med godt 200 ansatte i Boizenburg øst for Hamburg blev indstillet til lukning. Næste skridt bliver en reducering af slagtekapaciteten på Danish Crown slagteri i Essen sydvest for Bremen. I en periode frem til 1. maj vil der blive slagtet op til 40 procent mindre end hidtil, hvorefter den fremtidige kapacitet vil blive lagt fast. 

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kommer til at ændre på vores Feeding the Future-strategi og de investeringer, vi har sat i gang i blandt andet Storbritannien. Det, vi gør nu, handler netop om at styrke grundlaget for vores fortsatte arbejde med bæredygtighed og målsætningen om at løfte værdien af vores andelsejeres råvarer betydeligt, siger Jais Valeur.  

Danish Crowns medarbejdere er blevet informeret om de forventede afskedigelser på et møde her til morgen. Der nedsættes nu et forhandlingsudvalg med ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der skal være med til at klarlægge omfanget af afskedigelser og diskutere fratrædelsesvilkår.